Stowarzyszenie Folkowisko inicjuje konferencję

14 listopada o 11:00 w Cieszanowie rozpocznie się ceremonia otwarcia Centrum Koncertowo Wystawienniczego w byłej cerkwi greckokatolickiej. Świątynia ta przeszła generalny remont, renowacji poddane zostały także wewnętrzne polichromie. Odsłoniona będzie wtedy też wystawa poświęcona Grzegorzowi Kuźniewiczowi (Hryhorij Kuznewycz) bruśnieńskiemu mistrzowi pędzla i dłuta. Po okazjonalnym koncercie uczestnicy przeniosą się do przygotowanej dla nich sali konferencyjnej, gdzie odbędzie się Konferencja o charakterze Sesji Popularnonaukowej, na temat ratowania dziedzictwa kamieniarki bruśnieńskiej na terenie powiatu lubaczowskiego. Czytaj dalej Stowarzyszenie Folkowisko inicjuje konferencję