Formularz Stypendium 2016

Formularz wnioskującego o Stypendium im. Mirosława Piotrowskiego

przyznawanego przez Stowarzyszenie Folkowisko

dla młodzieży szkolnej do 18 lat z Grodysławic

Imię i nazwisko:

Klasa:

Wiek:

Odpowiedz krótko na poniższe pytania.

  1. Podaj 3 swoje najważniejsze osiągnięcia w dziedzinie twórczości plastycznej, zainteresowania regionem lub historią (np. udział w konkursach, prezentacje prac, udział w wystawach, przygotowanie dodatkowych prac pozalekcyjnych)

  1. W jaki sposób realizujesz swoje zainteresowania (udział w zajęciach szkolnych, pozaszkolnych; pasje rodzinne, inne)

  1. Opisz swoje plany na przyszłość w związku z wyżej wymienionymi zainteresowaniami?

Prosimy o złożenie wypełnionego formularza w sekretariacie Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim do 5 czerwca 2016 r. Regulamin stypendium można odnaleźć na stronie www.folkowisko.gorajec.info lub zapoznać się z nim w pokoju nauczycielskim Szkoły Podstawowej w Grodysławicach

W razie wątpliwości prosimy o kontakt na adres mailowy podany w stopce.

stowarzyszeniefolkowisko@gmail.com