Remontujemy krzyże przydrożne

Dzięki zabiegom ludzi stowarzyszenia i współpracy z mieszkańcami Gorajca udało się dotrzeć do dwóch kamiennych figur na prywatnych posesjach. Jeden z nich już jest odczyszczany i poddawany naprawie, na drugi po negocjacjach udało się zdobyć pozwolenie na działania renowacyjne. Mamy teraz otwartą drogę do działań ze wszystkimi kamiennymi figurami z krzyżami w Gorajcu. Chcemy we współpracy z sołectwem zająć się kamiennymi obiektami i uczynić z tych figur atrakcję turystyczną i kulturalną. Przy okazji dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy wpłacili pieniądze na renowację kamiennych krzyży, już niedługo specjalnie dla nich mapa krzyży, naprawionych dzięki ich datkom.

kk

Prace na zabytkowym cmentarzu w Gorajcu

Od 13 do 25 lipca w Gorajcu przebywali wolontariusze z Katolickiego Uniwersytetu w Lwowie, pod nadzorem prof. Ihora Skoczylasa. Razem z nimi było 5 wolontariuszy z Kramatorska ze wschodniej Ukraina, która objęta była wojną. To już trzecia ekspedycja, podczas której udało się uprzątnąć już cały cmentarz gorajecki, oraz poddać inwentaryzacji. Stowarzyszenie Folkowisko stara się wspomagać tego typu inicjatywy. Planujemy też wiele różnorakich działań związanych z dziedzictwem kulturalnym pogranicza, szczególnie związanych z kamieniarstwem ludowym w naszym regionie. Na następny rok planowane są działania renowacyjne nagrobków w Gorajcu, a także zajęcie się następnymi cmentarzami w regionie. Poniżej fotogaleria z gorajeckiego cmentarza po pracach porządkowych.