Zadanie polega na zainicjowaniu procesu zatrudnienia pracowników dla Stowarzyszenia Folkowisko w celu wzmocnienia organizacji poprzez rozwój długofalowej strategii oraz skuteczną promocję jej działalności. Dodatkowo, poprzez wsparcie finansowe w ramach programu #PROO, Stowarzyszenie będzie mogło nabyć niezbędny sprzęt do organizacji wydarzeń kulturalnych, co umożliwi mu niezależność i samodzielność w działaniu. Dzięki tym środkom Stowarzyszenie Folkowisko stanie się wiodącą grupą, zdolną do realizacji swojej misji poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, które stanowią o charakterze i reputacji organizacji.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich w latach 2018-2030 PROO
Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO
Rozwój Stowarzyszenia Animacji Kultury Pogranicza Folkowisko
Dofinansowanie : 343 000,00 zł