W tym miejscu będziemy także umieszczać informacje o pozyskiwanych przez nas funduszach z grantów, od sponsorów oraz mecenatów. Wszystkich, którzy chcieliby nas wesprzeć prosimy o kontakt na maila: stowarzyszeniefolkowisko@gmail.com

ROK 2022

Wsparcie charytatywne dla Ukrainy:

Inicjatywę wspiera Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca

 

 

 

 

 

LATA 2017-2021, wybrane dotacje:

Dotacja ze środków Funduszu Wyszehradzkiego na projekt „European freedom art for Belarus” (29 573 euro, 2021) 

Dotacja ze środków Funduszu Wyszehradzkiego na projekt “Literary Meetups „Points of no boundaries” w wysokości 9 539,00 euro. (2019)

Dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: “Europa inwestująca w obszary wiejskie” na zadanie “Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez organizację warsztatów i wydarzenia kulturowego” na kwotę 29 100 złotych. 

Dotacja z Urzędu Gminy Cieszanów na zadanie “Scena Tradycji Regionu na Festiwalu Folkowisko” na kwotę 8 900 złotych 

Dotacja z Zarządu Województwa Podkarpackiego na zadanie “Modernizacja i podniesienie atrakcyjności ekoszlaku w Gorajcu eko.gorajec.info” na kwotę 14575 złotych. 

Dotacja z Urzędu Gminy Cieszanów na zadanie: “Niepodległa – pamiątka odzyskania przez Polskę niepodległości” na kwotę 5 000 złotych.

Dotacja z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich za pośrednictwem Stowarzyszenia Czajnia na zadanie w ramach programu Aktywne Pogranicze na kwotę 11 000 złotych

ROK 2016

Projekt Festiwal Folkowisko 2016 – Trzy Galicje dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego dotacją w wysokości 14 000 złotych.

ROK 2015

Projekt „Nowe Źródła Przegląd Muzyczny” został dofinansowany przez Bank Zachodni WBK w ramach konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam” kwotą 5 000 złotych.

Projekt „Dziadkowe Opowieści” został wsparty kwotą 14 500 w ramach programu Fundacji Orange.

ROK 2014

Za wsparcie produkcji filmów dokumentalnych z Folkowiska dziękujemy wszystkim sympatykom tego pomysłu. Pełna lista wspierających w napisach końcowych filmu.

Projekt „Zniesienie Pańszczyzny” dofinansowano ze środków MHP w ramach Programu „Patriotyzm Jutra 2014” w wysokości 24 000 złotych.

Powstanie filmu dokumentalnego o zniesieniu pańszczyzny jako partner wspiera Stowarzyszenie Absolwentów Klasy BGŻ.

Logo_Stowarzyszenie_Abs_Klasy_BGŻ

Powstanie filmu dokumentalnego o zniesieniu pańszczyzny kwotą 3000 złotych wsparł Urząd Miasta i Gminy Cieszanów w formie wspierania zadania publicznego.

Projekt „Kultura jest Babą. Od marginalizacji do upodomiotowienia” korzysta z dofinansowania w kwocie 60 tys. złotych pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG Celem projektu „Kultura jest Babą. Od marginalizacji do upodomiotowienia” jest jest zwalczanie dyskryminacji i stereotypów dot. kobiet wiejskich przez kampanię ukazującą bogactwo kultury wiejskiej tworzonej przez kobiety, podkreślenie ich roli w tworzeniu kapitału społ. i wzmocnienie ich umiejętności.

Urząd Gminy i Miasta Cieszanów kwotą 1000 złotych wsparł organizację Festiwalu Folkowisko 2014 w formie wspierania zadania publicznego.