Folkowisko nie mogłoby działać bez lokalnych aktywistów.
W regionie robimy masę pożytecznych rzeczy

Stowarzyszenie Folkowisko to grupa pasjonatów zrzeszająca organizatorów Festiwalu Kultury Pogranicza w Gorajcu, pomysłodawców ogólnokrajowych kampanii i regionalnych aktywistów.

Do pracy w regionie nie potrzebujemy wielu ludzi, ale za to mnóstwo zapału, bo do zrobienia jest bardzo dużo i tylko społeczne działania mogą coś zmienić. Pracami kieruje wiceprezes Stowarzyszenia, Grzegorz Ciećka. Obejmujemy swoim działaniem przede wszystkim Roztocze Wschodnie i ziemię lubaczowską.

W kolejnym roku naszych działań mamy do zrealizowania bardzo śmiałe plany:

Drzeworyt płazowski i drzeworytnictwo to jeden z najważniejszych elementów działań regionalnych stowarzyszenia.

Pierwszy raz drzeworyt płazowski pojawił się na Festiwalu Folkowisko w 2016 roku. W ramach współpracy Stowarzyszenia Folkowisko z Muzeum Etnograficznym w Krakowie, przesłane zostały materiały promocyjne i jeden klocek z drzeworytem ze św. Mikołajem (kopia drzeworytu płazowskiego). Klocek służył do zobrazowania faktycznego wyglądu matrycy z drzeworytem ludziom zainteresowanym takim tematem i odbijania z niej obrazków. Rozpoczął się wtedy okres szczególnego zainteresowania Stowarzyszenia Folkowisko i prowadzącego temat Grzegorza Ciećki, tematem drzeworytnictwa opartego o historię z Płazowa. Powstała z czasem idea regionalna dla Festiwalu Folkowisko (TUTAJ tekst), gdzie drzeworytnictwo to jeden z ważniejszych elementów, jakie będą promowane na Festiwalu.

W 2020 roku udało się podjąć współpracę z Józefem Lewkowiczem, drzeworytnikiem. Zorganizowane zostały wtedy warsztaty dla festiwalowiczów i zorganizowana została mała wystawa w dzwonnicy z drzeworytem. Warsztaty drzeworytnicze znalazły się także w programie kolejnego Folkowiska. W 2022 roku drzeworyt na festiwalu będzie zaznaczony w sposób szczególny.

Akcja czyszczenia przydrożnych krzyży bruśnieńskich i promowanie tych niezwykłych zabytków

Chcemy, by te kamienne pomniki stały się symbolem rozpoznawczym i ozdobą regionu. Obecnie często  są to ruiny albo zamazane farbą anonimy. Obecnie jesteśmy w trakcie szeroko zakrojonych działań nie tylko organizacyjnych, ale także od 2014 roku sukcesywnie odnawiamy kolejne kamienne krzyże przydrożne. Obecnie skupiamy się na aspektach warsztatowych i reaktywacji kamieniarki w regionie.

Sobiesciana  w Gorajcu

Dzięki staraniom Stowarzyszenia w gorajeckiej cerkwi wisi fotokopia bardzo cennej ikony, na której przedstawiono Jana III Sobieskiego. Oryginał, który wisiał kiedyś w Gorajcu, przeszedł renowację i znajduje się teraz w Muzeum Kresów w Lubaczowie. Intensywnie informujemy o zabytku i liczymy, że dzięki ikonie Gorajec stanie się jedną z głównych miejscowości szlaku Sobieskiego.

Linia Mołotowa

Temat niezwykle pasjonujący dla regionalistów. Gorajec leżał podczas II wojny  światowej tuż przy granicy III Rzeszy i ZSRR. Nieopodal są rozlokowane bunkry Linii Mołotowa. Chcemy zakonserwować i wyposażyć przynajmniej jeden z takich  schronów, tworząc w ten sposób niezwykłą atrakcję dla pasjonatów militariów.

Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej

W regionie mamy liczne cmentarze i inne pamiątki z okresu I wojny światowej, nad których stanem będziemy czuwać. Wciąż badamy źródła historyczne i teren.