Folkowisko nie mogłoby działać bez lokalnych aktywistów.
W regionie robimy masę pożytecznych rzeczy

Stowarzyszenie Folkowisko to grupa pasjonatów zrzeszająca organizatorów Festiwalu Kultury Pogranicza w Gorajcu, pomysłodawców ogólnokrajowych kampanii i regionalnych aktywistów.

Do pracy w regionie nie potrzebujemy wielu ludzi, ale za to mnóstwo zapału, bo do zrobienia jest bardzo dużo i tylko społeczne działania mogą coś zmienić. Pracami kieruje wiceprezes Stowarzyszenia, Grzegorz Ciećka. Obejmujemy swoim działaniem przede wszystkim Roztocze Wschodnie i ziemię lubaczowską.

W w kolejnym roku naszych działań mamy do zrealizowania bardzo śmiałe plany:

Akcja czyszczenia przydrożnych krzyży bruśnieńskich i promowanie tych niezwykłych zabytków

Chcemy, by te kamienne pomniki stały się symbolem rozpoznawczym i ozdobą regionu. Obecnie często  są to ruiny albo zamazane farbą anonimy. Obecnie jesteśmy w trakcie szeroko zakrojonych działań nie tylko organizacyjnych, ale także od 2014 roku sukcesywnie odnawiamy kolejne kamienne krzyże przydrożne.

Sobiesciana  w Gorajcu

Dzięki staraniom Stowarzyszenia w gorajeckiej cerkwi wisi fotokopia bardzo cennej ikony, na której przedstawiono Jana III Sobieskiego. Oryginał, który wisiał kiedyś w Gorajcu, przeszedł renowację i znajduje się teraz w Muzeum Kresów w Lubaczowie. Intensywnie informujemy o zabytku i liczymy, że dzięki ikonie Gorajec stanie się jedną z głównych miejscowości szlaku Sobieskiego.

Linia Mołotowa

Temat niezwykle pasjonujący dla regionalistów. Gorajec leżał podczas II wojny  światowej tuż przy granicy III Rzeszy i ZSRR. Nieopodal są rozlokowane bunkry Linii Mołotowa. Chcemy zakonserwować i wyposażyć przynajmniej jeden z takich  schronów, tworząc w ten sposób niezwykłą atrakcję dla pasjonatów militariów.

Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej

W regionie mamy liczne cmentarze i inne pamiątki z okresu I wojny światowej, nad których stanem będziemy czuwać. Wciąż badamy źródła historyczne i teren.