Z radością ogłaszamy nowy projekt — Akademia Beyond Borders!

Akademia Beyond Borders to kurs, który przygotuje młodzież z Ukrainy 🇺🇦 Białorusi🇧 🇾 i Polski 🇵🇱
🟡 dla roli przywódczej i skutecznych działań społecznych;
🟡 aby wprowadzić zmiany w swoich społecznościach;
🟡 wprowadzenie nowej jakości do inicjatyw społecznych;
🟡 do współpracy z partnerami z regionu Europy Środkowej i Wschodniej.
Program dedykowany jest osobom, które:
◾️ mają pomiędzy 18-26 lat;
◾️ posiadaj co najmniej rok doświadczenia w działaniu społecznym lub pracy projektowej;
◾️ są zainteresowane współpracą międzynarodową;
◾️ posiadają wsparcie organizacji lub społeczności, z którą współpracują;
🗣️ mówi po angielsku na poziomie średniozaawansowanym lub zaawansowanym
Dołącz do nas!

Festiwal Filmów Dokumentalnych Watch Docs 2022

W dniach 9-10 grudnia 2022 roku przedstawiciele Stowarzyszenia Folkowisko, Darek Bobak i Marta Połtowicz-Bobak, uczestniczyli w zakończeniu Festiwalu Filmów Dokumentalnych Watch Docs 2022 (Prawa Człowieka w Filmie) oraz uroczystości wręczenia Nagrody Obywatelskiej im. Henryka Wujca. Przedstawiciele Stowarzyszenia zostali zaproszeni jako beneficjanci dofinansowania z Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca.

W ciągu tych dwóch dni odbyły się pokazy filmów dokumentalnych, w tym filmu Delicado poświęconego obronie lasów na wyspie Palawan na Filipinach oraz trailerów dokumentów opowiadających o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Obydwu pokazom towarzyszyły panele dyskusyjne poświęcone odpowiednio kwestiom ochrony klimatu i przyrody oraz sytuacji na granicy i relacjom pomiędzy aktywistami ratującymi uchodźców a dziennikarzami i dokumentalistami. Ważnym elementem były też warsztaty poświęcone problematyce działalności i współpracy aktywistów.

Warsztaty zakończyły się uroczystością wręczenia nagród, w tym po raz pierwszy – Nagrody Obywatelskiej im. Henryka Wujca. Statuetkę otrzymała dr Hanna Machińska – Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich w biurze RPO kierowanym przez Adama Bodnara i, do niedawna, także w biurze Marcina Wiącka.

Smaczna podróż przez Roztocze Wschodnie

Działamy na Roztoczu i chcielibyśmy przybliżyć Wam to wyjątkowe miejsce na mapie Polski. Przestawiamy więc nowy projekt Stowarzyszenia Folkowisko „Smaczna podróż przez Roztocze Wschodnie”.
Nasza przewodniczka, doskonale Wam znana Renata Płoskoń zaprowadzi nas tam, gdzie pięknie, smacznie i zdrowo. Razem z seniorami i Kołami Gospodyń Wiejskich będziemy gotować, rozmawiać i smakować tego co najlepsze na Roztoczu. Za sferę wizualną odpowiedzialna będzie Gosia Kawka-Piotrowska. Jedziecie z nami?
Znajdźcie nas na Instagramie: @smaczna.podróż i zostańcie na dłużej!
Dofinansowano ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowe Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2022.

Stowarzyszenie Folkowisko jest współorganizatorem projektu wpisanego do Krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Stowarzyszenie Folkowisko już w 2016 roku rozpoczęło pierwsze działania promujące drzeworyt płazowski. Grzegorz Ciećka, który w stowarzyszeniu ma pieczę nad działaniami regionalnymi, rozpoczął szeroką współpracę z różnymi organizacjami i ludźmi, mającą na celu reaktywację drzeworytnictwa w regionie lubaczowskim. Efektem tych wieloletnich prac było opracowanie wniosku do Krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego na działania reaktywacyjne i rozwojowe oparte o tradycję drzeworytu płazowskiego. Przeszedł on pozytywną ocenę merytoryczną w czerwcu i 11 lipca 2022 roku uzyskał podpis Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 2 sierpnia 2022 roku podczas konferencji „30 lat Pracowni Terenowej w Lublinie”, która miała miejsce w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie oficjalnie ogłoszony został wpis związany z drzeworytem do rejestru. Grzegorz Ciećka, Józef Lewkowicz i Anna Serkis-Wojtowicz zostali depozytariuszami procesu reaktywacji drzeworytu płazowskiego. Stowarzyszenie Folkowisko jest współorganizatorem tej praktyki.

Nie jest to jedyna działalność z niematerialnym dziedzictwem nad którą pracuje wiceprezes stowarzyszenia. Praktycznie od początku istnienia stowarzyszenia duży nacisk kładziony jest na kamieniarkę bruśnieńską. Ta niezwykła sztuka ludowa regionu lubaczowskiego jest ciągle opracowywana i niedługo mamy nadzieję rozpocząć prace nad stworzeniem wniosku na krajową listę niematerialnego dziedzictwa dla kamieniarki.