Drzeworyt w historii Polski

Na początku XIX wieku w Płazowie działał warsztat drzeworytniczy rodziny Kostrzyckich, który specjalizował się w tworzeniu popularnych obrazków ze świętymi, sprzedawanych głównie na odpustach. Dzięki staraniom regionalisty Grzegorza Ciećki i lokalnej społeczności, tradycja ta została reaktywowana, prowadząc do utworzenia w 2024 roku Centrum Drzeworytu w Płazowie, które stało się nowoczesnym ośrodkiem kultywującym i promującym drzeworytnicze dziedzictwo regionu.

Zobacz: Otwarcie Centrum drzeworytu w Płazowie

czytaj więcej „Drzeworyt w historii Polski”

Centrum Drzeworytu w Płazowie

W Płazowie, małej miejscowości na pograniczu powiatu lubaczowskiego, od początku XIX wieku działała rodzina Kostrzyckich, która zajmowała się produkcją drzeworytów przedstawiających świętych. Wykonane z wielką precyzją i starannością, obrazki te były nie tylko dziełami sztuki, ale także przedmiotami codziennego użytku, które można było spotkać w niemal każdym wiejskim domu. Przez lata tradycyjne drzeworyty stopniowo ustępowały miejsca popularniejszym oleodrukom, jednak dzięki staraniom lokalnych działaczy i etnografów, takich jak Maria Dembowska czy Stanisław Witkiewicz, cenne matryce zostały ocalone i przekazane do muzeów.

Dziś, prawie 200 lat później, tradycja płazowskich drzeworytów zyskuje nowe życie dzięki inicjatywie powstania Centrum Drzeworytu w Płazowie. Projekt ten, realizowany przez Grzegorza Ciećkę i jego zespół, ma na celu nie tylko promocję lokalnej historii i sztuki, ale także dostosowanie ludowego rzemiosła do współczesnych potrzeb. Centrum ma stać się miejscem, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, a drzeworyt płazowski odzyskuje swoją dawną świetność, służąc jako inspiracja dla artystów i badaczy z całego świata.
Zobacz: Otwarcie Centrum drzeworytu w Płazowie

czytaj więcej „Centrum Drzeworytu w Płazowie”