Mały Most ze wsparciem Fundacji PFR

Nasza akcja „Mały Most – pomoc humanitarna w Ukrainie” została wsparta przez Fundację PFR!

Uzyskane środki zostaną przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów realizowania projektu „Mały Most”, w tym, przede wszystkim, kosztów magazynowania transportu pomocy humanitarnej oraz kampanii promujących włączanie się w pomoc.

Dziękujemy bardzo za pomoc!

Operacja „czysta rzeka” w sobotę od godz. 14.00 – sprzątamy okolicę przejścia granicznego

Właśnie rozpoczynamy cudowną akcje Operacja Czysta Rzeka. Jeśli macie ochotę nam pomóc posprzątać śmieci zalegające wokół przejścia granicznego to zapraszamy w najbliższą sobotę od godz. 14.00 pod naszą Ambasadę Wolności. Następnie o godzinie 19:00 w cerkwi w Cieszanowie odbędzie się koncert Gordiy Starukh. Biletem wstępu jest żywność, której teraz bardzo potrzebuje Ukraina! Zbierzcie swoich znajomych i razem posprzątajmy świat!
Rejestracja uczestników 👉https://operacjarzeka.pl/
*

Powstała Fundacja Folkowisko – zajmie się pomocą humanitarną

Mamy to, Fundacja Folkowisko powołana! Od dziś będziemy mogli działać jeszcze skuteczniej 🇵🇱🇺🇦 Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej, kulturalnej, edukacyjnej, rozwojowej, dobroczynnej i społecznie użytecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w rejonach świata objętych konfliktami. Strona internetowa fundacji: http://fundacja.folkowisko.org Facebook fundacji: www.facebook.com/TheFolkowiskoFoundation

Oświdczenie o działanich humanitarnych Stowarzyszenia Folkowisko

Stowarzyszenie
Animacji Kultury Pogranicza “Folkowisko”
37-611 Cieszanów, Gorajec 14
KRS 0000446984
Oświadczenie
Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza “Folkowisko” jest organizacją pozarządową, która od pierwszych dni wojny włączyła się w udzielanie pomocy humanitarnej mieszkańcom i uchodźcom z Ukrainy. Równocześnie Informujemy, że całe nasze wsparcie przeznaczone jest na rzecz ludności cywilnej poszkodowanej w wyniku działań zbrojnych. W tym celu współdziałamy wyłącznie z właściwymi organami administracji cywilnej w Ukrainie.

Disclaimer
The Association of Borderland Culture Animation „Folkowisko” is the non-governmental organization that is providing humanitarian aid to all residents and refugees from Ukraine from the first days of the war. Simultaneously we would like to inform that all our help and support goes to civilians suffering from the consequences of the war. In this respect we cooperate with the relevant authorities of the civil administration in Ukraine exclusively.