Formularz wnioskującego o Stypendium im. Mirosława Piotrowskiego

przyznawanego przez Stowarzyszenie Folkowisko dla młodzieży szkolnej do 18 lat z gminy Cieszanów

Imię i nazwisko:

Klasa:

Szkoła:

Wiek:

Odpowiedz krótko na poniższe pytania.

  1. Podaj 3 swoje najważniejsze osiągnięcia w dziedzinie twórczości plastycznej, zainteresowania regionem lub historią (np. udział w konkursach, prezentacje prac, udział w wystawach, przygotowanie dodatkowych prac pozalekcyjnych)

  1. W jaki sposób realizujesz swoje zainteresowania (udział w zajęciach szkolnych, pozaszkolnych; pasje rodzinne, inne)

  1. Opisz swoje plany na przyszłość w związku z wyżej wymienionymi zainteresowaniami?

    Do formularza można dołączyć przykłady prac potwierdzających zainteresowania (prace artystyczne, autorskie teksty itp.).

Prosimy o złożenie wypełnionego formularza do 30 października 2017 r. w jednym z poniżej wymienionych miejsc:

  • pokój nauczycielskim Zespołu Szkół Publicznych w Cieszanowie
  • Miejska Biblioteka w Cieszanowie
  • Filia MBP w Dachnowie
  • Filia MBP w Nowym Siole
  • Filia MBP w Starym Lublińcu

Regulamin stypendium można odnaleźć na stronie www.folkowisko.gorajec.info lub zapoznać się z nim w pokoju nauczycielskim Zespołu Szkół Publicznych w Cieszanowie, Miejskiej Bibliotece w Cieszanowie, Filii MBP w Dachnowie, Filii MBP w Nowym Siole, Filii MBP w Starym Lublińcu.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt na adres mailowy: stowarzyszeniefolkowisko@gmail.com