sobieski odznakaStowarzyszenie Folkowisko, utworzyło specjalne odznaczenie, którym są honorowani ludzie, którzy się zasłużyli dla regionalnej działalności. Jest to „Odznaka Sobieskiego”. Przedstawia ona niezwykły wizerunek, to Jan III Sobieski, z niezwykle cennej ikony, która niegdyś zdobiła Gorajecką cerkiew, a obecnie, po renowacji, jest w Fundacji św. Włodzimierza w Krakowie. Jej fotokopię, Stowarzyszenie przekazało jako dar, dla cerkwi w sierpniu 2013 roku. Odznaczeni tą odznaką, stają się jednocześnie przyjaciółmi Stowarzyszenia, oraz otrzymują miano: Husarza Sobieskiego. Do grona Gorajeckiej Husarii należą już:

I Mieszkańcy Gorajca, z sołtysem Ludwikiem Kudybą na czele, za szczególne starania, mające na celu utrzymanie jednej z najstarszych drewnianych cerkwi w kraju.

II Konstanty Fursow – artysta malarz, związany z festiwalem od początku. Jest autorem niezwykłego obrazu, który wisiał kiedyś cerkwi, a był pamiątką na zniesienie pańszczyzny. Obraz ten, obecnie można podziwiać w siedzibie Stowarzyszenia. Konstanty, razem z Żoną, stanowią żywe ikony Festiwalu Folkowisko.

III prof. Ihor Skoczylas z Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie – dzięki niemu, rozpoczął się proces renowacji cmentarza w Gorajcu.