Mirosław Piotrowski – urodził się w 1959 r. w Grodysławicach, zmarł w 2014 w Tomaszowie Lubelskim.

Nauczyciel szkolny historii, wiedzy o społeczeństwie i informatyki. Przez ponad 30 lat kształcił młodzież w szkołach w Werechaniach, Grodysławicach (dyrektor placówki) i Tomaszowie Lubelskim. Organizował wiele pozalekcyjnych zajęć dla podopiecznych. Prowadził koła historyczne, przygotowywał rajdy i wycieczki, zarówno po okolicy, jak i Polsce.

Interesował się historią regionalną – opracował m.in. wspomnienia Eweliny Vonau, żony dyrektora ze wsi Grodysławice, działaczki wojennego ruchu oporu. Przez ponad trzydzieści lat podróżował i fotografował Roztocze, Grzędę Sokalską i Zamojszczyznę.

Członek-założyciel Stowarzyszenia Folkowisko.