Folkowisko 2013 zakończone

Tomasz Rozmus prezentuje relację z Folkowiska:

A my zapraszamy w lipcu 2014 roku na Folkowisko: Kultura Babska!

12-14 lipca Folkowisko

Coraz bliżej „Festiwal Folkowisko”. W dniach 12-14 lipca w Gorajcu podczas warsztatów, rajdów, koncertów i plenerów odkrywać będziemy naszą Chłopską Kulturę.

Festiwal rozpocznie się 12 lipca o 13:00 warsztatami bębniarskimi. W piątek odbędzie się też Wieczór Opowiadaczy, Debata: Polskość-wiejskość oraz Noc Folkowa z Kocirbą, Jackiem Kleyffem, Słomą i R.U.T.Ą.
W sobotę i niedzielę zapraszamy na liczne warsztaty, rajdy i prelekcje (w tym wykład dr Agnieszki Gronek z UJ „O treści programu malarskiego ikonostasu w Gorajcu”). Wieczorem zaś koncerty: Strojonych, Studium Instrumentów Etnicznych, Hawoka i dyskoteka z DJ EMPE (sobota) i Salsa, Quadrant Jazz, Kuba Blokesz i Żmije w niedzielę.

Kampania – Jestem ze Wsi

Wszyscy jesteśmy wieśniakami. W pierwszym, trzecim albo dziesiątym pokoleniu. A jednak słowo „wieśniak” wciąż pozostaje obelgą.” – głosi manifest kampanii „Jestem ze wsi” Stowarzyszenia „Folkowisko”.

Akcja „Jestem ze wsi!” ma rozbijać stereotypy, oduczać lęku przed obciachem, a przy okazji zachęcać do poznawania trudnych losów naszych przodków. Na facebookowym profilu www.facebook.com/JestemZeWsi są publikowane memy, socjologiczne analizy i wywiady z ekspertami. Na portalu prezentowana jest także polska muzyka folkowa – najlepszy przykład tego, jak bogate jest dziedzictwo kulturalne stworzone na wsi i ile inspiracji mogą czerpać z niej artyści.

Elementem finałowym akcji będzie Rozmowa „Polskość-Wiejskość” którą przeprowadzimy na FESTIWALU FOLKOWISKO 12 lipca z udziałem Andrzeja Stasiuka, Jana Sowy i Piotra Graczyka.