Poniżej prezentujemy zbiór pocztówek, które zostały wydane przez ludzi Stowarzyszenia Folkowisko. Pocztówki: Cerkiew w Gorajcu i Pamiątka z Gorajca zostały wydane staraniem Chutoru Gorajec, pozostałe są efektem starań wiceprezesa Stowarzyszenia Folkowisko. Wszelkich informacji związanych z tymi pocztówkami należy szukać pisząc na mail: grzegorzleslaw@gmail.com – Pocztówki te są już trudne do zdobycia, gdyż ich nakład był bardzo niski. Planowane są następne wydawnictwa.

Pocztówka nr 1 z Kapliczką w Nowinach Horynieckich, wydana przy okazji pleneru fotograficznego, organizowanego przez Stowarzyszenie Folkowisko. Zwycięska fotografia, zrobiona przez Tomasza Mielnika wygrała konkurs w którym zwycięzcę selekcjonowało jury składające się z fotografów. Nakład 500 sztuk.

Pocztówki nr 2 i 3 z cerkwią gorajecką, wydane przez Chutor Gorajec. Nakład 300 sztuk, foto autorstwa Mirosława Piotrowskiego.

Pocztówki nr 4, 5, 6, 7, 8 – wydane staraniem wiceprezesa Stowarzyszenia Folkowisko (Grzegorz Ciećka), w ramach akcji Stowarzyszenia „Dbajmy o Kamieniarkę Brusnieńską”. Każda posiada dedykację i opis na rewersie. Nakład każdej z pocztówek to 100 sztuk.