Co działo się w naszym Stowarzyszeniu w zeszłym roku – poniżej krótkie sprawozdanie z naszych działań:

Styczeń – premiera Niepamięci

Niepamięć – film o dziedzictwie zniesienia pańszczyzny został zaprezentowany premierowo w styczniu 2015 w Warszawie. Późniejsze pokazy połączone z dyskusjami na temat filmu i dziedzictwa pańszczyzny odbyły się m.in. w Gdańsku (All About Freedom Festival), Krakowie (Krakowski Festiwal Filmowy), Gnieźnie, Lublinie, Białymstoku i kilkunastu innych miejscowościach Polski. W związku z tym ukazały się artykuły m.in. w Rzeczpospolitej, Dużym Formacie Gazety Wyborczej, Krytyce Politycznej, a dyskusje prowadzone w II Programie Polskiego Radia czy Telewizji Republika.

Marzec – Polish-Eire Festival

Współpraca przy organizacji wydarzenia w Irlandii – prezentowaliśmy m.in. wystawę zdjęć „Kultura jest Babą” oraz organizowaliśmy warsztaty taneczne.

Majówka

Polsko-ukraiński klip Jorego Kloca – dzięki finansowaniu społecznemu zarejestrowaliśmy w Gorajcu teledysk zespołu Joryj Kloc przedstawiający wiejskie wesele. Od września do grudnia 2015 klip obejrzało 35 tys. osób.

Dzień Wolności Chłopskiej – organizowany 1 maja 2015 w Gorajcu poświęcony rocznicy zniesienia pańszczyny w Galicji. Zorganizowaliśmy m.in. czytanie „Słowa o Jakubie Szeli”, koncerty zespołów Kapela na Krzywych Dźwiękach i Joryj Kloc oraz grę wiejską.

Nowe Źródła – konkursem dla utalentowanej muzycznie młodzieży z mniejszych miejscowości. W konkursie zwyciężyła Monika Kowalczyk ze Świdnika.

Memoriał „Na Azymut” im. Mirosława Piotrowskiego – Około 50 uczestników zwiedziło największe atrakcje turystyczne Wschodniego Roztocza: zapomniane cmentarze, bunkry z Linii Mołotowa, bruśnieńską cerkiew. W ramach Memoriału utworzono fundusz, dzięki któremu zostanie utworzone stypendium dla uzdolnionej młodzieży. Zebrano 755 złotych.

Czerwiec – premiera Dziadkowych Opowieści

Dziadkowe Opowieści – trzy filmy animowane stworzone przez młodzież z Przeorska, Cieszanowa i Tomaszowa oraz Anię Chabros-Piłat na podstawie lokalnych legend z Roztocza i Lubelszczyzny. Pokazy filmu miały miejsce w Tomaszowie Lub., Lublinie (Noc Kultury, Mikołajki Folkowe), Warszawie.

Lipiec – Festiwal Folkowisko 2015 Wielka Wędrówka (10-12 lipca)

Motywem przewodnim tegorocznego wydarzenia były ludy i grupy wędrowne oraz emigracja. Na Festiwalu występowały zespoły muzyczne z Węgier, Estonii, Ukrainy i Polski, prowadzono również serię warsztatów, rajdów, dyskusji i wycieczek. Festiwal został w tym roku wpisany na europejską listę Europe for Festivals, Festivals for Europe.

Sierpień

Remont krzyży przydrożnych – prowadzony pod kierownictwem Grzegorza Ciećki we współpracy z mieszkańcami Gorajca. Jesienią 2015 wyremontowano pierwsze trzy krzyże przydrożne, w perspektywie dążąc do zajęcia się wszystkimi zabytkami tego typu w miejscowości.

Listopad

Kamienioczułość – konferencja organizowana przez Stowarzyszenie we współpracy z Urzędem Gminy Cieszanów poświęcona ratowaniu zabytków kamieniarki bruśnieńskiej. Podczas spotkania organizacji zaangażowanych w tego typu działalność przeprowadzono wizytę studyjną na cmentarzu w Gorajcu, otwarcie cerkwi z wystawą o krzyżach w Cieszanowie i wystąpienia przedstawicieli zgromadzonych organizacji.

Stypendium im. Mirosława Piotrowskiego – Środki zebrane na Memoriale im. Mirosława Piotrowskiego (755 zł) zostały przekazane dla uczniów Gimnazjum nr 2 w Tomaszowie Lubelskim. Spośród nich komisja wybrała Oliwię Tyrkę – uczennicę odnoszącej sukcesy w dziedzinie fotografii. Stypendium zostało oficjalnie przekazane na Dniu Folkowiska w szkole. W przyszłym roku stypendium rozdysponujemy w kolejnym miejscu, w którym pracował Mirosław Piotrowski.

Grudzień

Wiejscy Bohaterowie – akcja realizowana w ramach projektu Fundacji Humanity in Action Polska, która ma na celu promowanie wiejskich organizacji Podkarpacia i prezentowanie wagi i oryginalności ich działalności. W 2015 roku zbieraliśmy kontakty do najciekawszych organizacji, w styczniu i lutym będziemy je promować w mediach, na Facebooku i podczas imprez w terenie.

Cały rok
Spotkania z seniorami i seniorkami w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki przy Bibliotece w Cieszanowie. Grupa członków i członkiń Stowarzyszenia raz na 3-4 miesiące uczestniczy w spotkaniach klubu, rozmawiając o literaturze, szczególnie tej dotyczącej tematyki wiejskiej. Wśród lektur znalazły się m.in. „Sońka” Ignacego Karpowicza i „Gugułu” Wioletty Grzegorzewskiej. Uczestnictwo w DKK to okazja do budowania międzypokoleniowej i sąsiedzkiej wspólnoty. Przyjazne kontakty budowane dzięki wymianie myśli przełożyły się na dalszą współpracę, m.in. na udział członków i członkiń DKK jako jurorów w konkursie Nowe Źródła.