Stowarzyszenie
Animacji Kultury Pogranicza “Folkowisko”
37-611 Cieszanów, Gorajec 14
KRS 0000446984
Oświadczenie
Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza “Folkowisko” jest organizacją pozarządową, która od pierwszych dni wojny włączyła się w udzielanie pomocy humanitarnej mieszkańcom i uchodźcom z Ukrainy. Równocześnie Informujemy, że całe nasze wsparcie przeznaczone jest na rzecz ludności cywilnej poszkodowanej w wyniku działań zbrojnych. W tym celu współdziałamy wyłącznie z właściwymi organami administracji cywilnej w Ukrainie.

Disclaimer
The Association of Borderland Culture Animation „Folkowisko” is the non-governmental organization that is providing humanitarian aid to all residents and refugees from Ukraine from the first days of the war. Simultaneously we would like to inform that all our help and support goes to civilians suffering from the consequences of the war. In this respect we cooperate with the relevant authorities of the civil administration in Ukraine exclusively.