Kampania „Jestem ze wsi!” uświadomiła Polakom, że wszyscy mamy wiejskie korzenie i przekonała, że nie trzeba się tego wstydzić

Około 2,5 miliona Polaków miało szansę pozbyć się uprzedzeń do wieśniaków i związanych ze wsią kompleksów dzięki przeprowadzonej latem 2013 roku kampanii. Pomogły nam media społecznościowe, plakaty, ulotki i koszulki, happeningi uliczne oraz publiczne dyskusje.

Na naszym facebookowym profilu publikowaliśmy przygotowane wcześniej memy i socjologiczne analizy. W centrum Krakowa i Warszawy przeprowadziliśmy happeningi „Robimy wiochę!”, w których wzięli udział muzycy czołowych zespołów sceny folkowej (m.in. Kapela ze Wsi Warszawa, Żywiołak). Podczas happeningów nadaliśmy miastom „prawa wiejskie”, rozdawaliśmy ulotki i częstowaliśmy smacznym jedzeniem.

W ramach akcji wiejskich coming outów opublikowaliśmy w sieci zdjęcia młodych, wykształconych ludzi, którzy z dumą przyznają się do wiejskich korzeni, a specjalnie przygotowane plakaty rozmieściliśmy m.in. w warszawskich pubach i kawiarniach.

Magda  Raul

Finałem kampanii była Wielka Debata o wsi w Gorajcu na Roztoczu z udziałem laureata nagrody NIKE pisarza Andrzeja Stasiuka, socjologa Jana Sowy i filozofa Piotra Graczyka. Wzięło w niej udział ponad sto osób.

Wieś wraca do gry

Olbrzymie zainteresowanie kampanią „Jestem ze wsi!” pokazało, że tematu wyraźnie brakowało dotąd w mediach głównego nurtu. Już kilkanaście dni po rozpoczęciu akcji codziennie docieraliśmy do tysięcy internautów. Można nas było usłyszeć także we wszystkich ogólnopolskich stacjach Polskiego Radia, zobaczyć w TVN i TVP, poczytać o nas we „Wprost”, „Gazecie Wyborczej”, na portalach Onet.pl i Interia.pl. Lista regionalnych i lokalnych telewizji, anten radiowych i tytułów prasowych, które zainteresowaliśmy wiejską tematyką jest znacznie dłuższa.

tvn4

Udało się nam pokazać, że stereotypy na temat wsi ciążą zarówno nad codziennymi sprawami, jak i nad strategicznymi decyzjami pogłębiającymi przepaść między Centrum a Peryferiami. Pogarda wobec wiejskości jest głęboko zakorzeniona w naszej kulturze i języku, dlatego walczymy z negatywnymi konotacjami słów „wieśniak”, „wieśniactwo” i „wiocha”. Przekonujemy, że szlacheckie korzenie większości Polaków to ściema, że większość społeczeństwa polskiego zawsze stanowili chłopi, wreszcie że kultura wiejska jest piękna i bogata.

Kampania zmieniła postrzeganie wsi i osób wiejskiego pochodzenia oraz spowodowała, że tematyka wiejska na dobre wróciła do debaty publicznej. Pomogliśmy wyeliminować kompleksy i wzmocnić poczucie podmiotowości osób pochodzących ze wsi oraz rozbić wiele stereotypów utrudniających komunikację między Polską metropolitalną a Polską peryferyjną.

„Jestem ze wsi!” nadal żyje! Zapraszamy na Facebook.com/JestemZeWsi