Wszyscy jesteśmy wieśniakami. W pierwszym, trzecim albo dziesiątym pokoleniu. A jednak słowo „wieśniak” wciąż pozostaje obelgą.” – głosi manifest kampanii „Jestem ze wsi” Stowarzyszenia „Folkowisko”.

Akcja „Jestem ze wsi!” ma rozbijać stereotypy, oduczać lęku przed obciachem, a przy okazji zachęcać do poznawania trudnych losów naszych przodków. Na facebookowym profilu www.facebook.com/JestemZeWsi są publikowane memy, socjologiczne analizy i wywiady z ekspertami. Na portalu prezentowana jest także polska muzyka folkowa – najlepszy przykład tego, jak bogate jest dziedzictwo kulturalne stworzone na wsi i ile inspiracji mogą czerpać z niej artyści.

Elementem finałowym akcji będzie Rozmowa „Polskość-Wiejskość” którą przeprowadzimy na FESTIWALU FOLKOWISKO 12 lipca z udziałem Andrzeja Stasiuka, Jana Sowy i Piotra Graczyka.