Drzeworyt płazowski inspiruje na różne sposoby: można go użyć jako wzoru haftu, ufilcować na sucho obraz albo… obrazy można „ożywić”, czego dokonała Pati Maczyńska.

Na podstawie wszystkich 22 oryginalnych obrazów płazowskich, znajdujących się w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, Pati wykonała kolorowe ilustracje pop-up 3D oraz dodatkowo św. Michała, którego oryginał znajduje się w Przemyślu i współczesne drzeworyty, które wyszły spod dłuta jej i Grzegorza Ciećki i już zostały docenione w różnych publikacjach. Te magiczne obrazki będzie można obejrzeć na wystawie w dzwonnicy podczas tegorocznego festiwalu Folkowisko – Gusła. Na wernisaż i otwarcie drzeworytni z udziałem autorki zapraszamy 13 lipca o godzinie 18.00 do dzwonnicy w Gorajcu. Wystawa czynna będzie do 16 lipca i adresowana jest także dla dzieci.
Ze względu na to, że wystawa znajduje się poza terenem, gdzie organizowany jest festiwal Folkowisko, wstęp jest dla każdego wolny. W piątek i sobotę w dzwonnicy odbędzie się popołudniu warsztat drzeworytniczy i będzie można zobaczyć też przy pracy drzeworytników.

Zaprasza Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza Folkowisko

Wydarzenie na Facebook TUTAJ