images Działania Stowarzyszenia Folkowisko dostrzeżone zostały przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Nasi przedstawiciele zaproszeni zostali do wzięcia udziału w konferencji naukowej z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich.  Dyskusja z udziałem organizacji pozarządowych: Fundacja Nida, Polska Wieś 2000, Przestrzeń Kobiet, Stowarzyszenie Folkowisko i Berenika Anders odbędzie się 15 października 2014 roku w Warszawie, w Sali im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Nowy Świat 72 (w Pałacu Staszica) o godzinie 14.15.

W 2007 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło dzień 15 października jako Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. W swej rezolucji NZ zachęcają państwa członkowskie, by przy współpracy z agendami ONZ i społeczeństwem obywatelskim podjęły działania poprawiające sytuację kobiet zamieszkujących obszary wiejskie.

10559657_824292390915217_6937145297563117443_n[1]

Z tej okazji Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN organizuje konferencję naukową, poświęconą problemom mieszkanek wsi, ich warunków życia i aktywności. Jej celem jest przedstawienie warunków życia współczesnych mieszkanek polskiej wsi oraz wskazanie najbardziej dotkliwych problemów je nurtujących. Celem równoległym jest stworzenie forum dyskusyjnego, na którym spotkają się dwa środowiska; naukowe oraz instytucji i organizacji, działających na rzecz identyfikacji i rozwiązywania problemów kobiet wiejskich. Cieszymy się, że działania Stowarzyszenia Folkowisko dostrzeżone zostały na ogólnopolskiej arenie i że zapraszani jesteśmy do coraz większej liczby debat naukowych i programów publicystycznych. Zawdzięczamy to silnemu zapleczu naukowemu jakim dysponuje Stowarzyszenie Folkowisko. Stanowi je grupa młodych naukowców pochodzenia wiejskiego, którzy bardzo aktywnie włączyli się w działania Stowarzyszenia organizując debaty, otwarte dyskusje, pokazy filmowe i happeningi. Nasz głos w dyskusji rozbrzmiewa coraz silniej. Żeby go dodatkowo wzmocnić zachęcamy naszych przyjaciół do udziału w zbliżającej się konferencji. Uczestnictwo jest bezpłatne, wymagane jest jedynie wcześniejsze potwierdzenie udziału do dnia 03.10.2014 na adres: dpb@irwirpan.waw.pl lub telefonicznie pod numerem 22 657 27 66. Organizatorzy planują wydanie numeru tematycznego kwartalnika Wieś i Rolnictwo, w którym zamieszczone zostaną referaty z konferencji oraz głosy w dyskusji.