Stypendium im. Mirosława Piotrowskiego będzie przyznawane corocznie uczniom z Tomaszowa Lubelskiego, Grodysławic i innych miejscowości na Roztoczu, którzy szczególnie interesują się tematyką regionalizmu, historii i twórczości plastycznej. Środki na pierwsze stypendium zostały zebrane podczas Memoriału im. Mirosława Piotrowskiego w maju 2015 roku. W 2015 roku stypendium zostało przyznane uczniom Gimnazjum nr 2 w Tomaszowie Lubelskim, w roku 2016 – uczniowi z Grodysławic, a w 2017 roku uczniom z gminy Cieszanów. To miejsca, z którymi Mirosław Piotrowski był związany podczas swojego życia.

Mirosław Piotrowski (1959 – 2014) – historyk, regionalista, fotografik, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Grodysławicach i Gimnazjum nr 2 w latach 2000-2014. Członek-założyciel Stowarzyszenia Folkowisko. Więcej o Mirosławie Piotrowskim