Jak tworzy się drzeworyt?

Sztuka ludowa, wyróżniająca się prostotą formy i treści, odzwierciedla ograniczone zasoby oraz brak dostępu do zaawansowanych narzędzi i edukacji, które charakteryzowały życie ludowych twórców. Drzeworyt płazowski stanowi doskonały przykład ewolucji tej sztuki – od prostych, topornych matryc po starannie wykonane dzieła, które odzwierciedlają rozwój umiejętności artysty. Proces nauki drzeworytnictwa, oparty …

Drzeworyt w historii Polski

Na początku XIX wieku w Płazowie działał warsztat drzeworytniczy rodziny Kostrzyckich, który specjalizował się w tworzeniu popularnych obrazków ze świętymi, sprzedawanych głównie na odpustach. Dzięki staraniom regionalisty Grzegorza Ciećki i lokalnej społeczności, tradycja ta została reaktywowana, prowadząc do utworzenia w 2024 roku Centrum Drzeworytu w Płazowie, które stało się nowoczesnym …

Otwarcie Drzeworytni na Folkowisku z wystawą drzeworytów 3D

Drzeworyt płazowski inspiruje na różne sposoby: można go użyć jako wzoru haftu, ufilcować na sucho obraz albo… obrazy można „ożywić”, czego dokonała Pati Maczyńska. Na podstawie wszystkich 22 oryginalnych obrazów płazowskich, znajdujących się w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, Pati wykonała kolorowe ilustracje pop-up 3D oraz dodatkowo św. Michała, którego oryginał …

Drzeworyt Płazowski – historia i reaktywacja

Jako Stowarzyszenie Folkowisko, mamy wielki zaszczyt wspierać bardzo ciekawą lokalną inicjatywę, która przypomina niezwykłą historię z małej wsi Płazów, położonej w sąsiedztwie Gorajca. Działania te nakierowane są też na reaktywację sztuki drzeworytniczej w regionie. Już w 2016 roku zainteresowaliśmy się tą niezwykłą sztuką i podczas festiwalu Folkowisko promowaliśmy temat. Oto …