Przedstawiamy projekt naszej transgranicznej trasy rowerowej Gorajec-Sosnivka, którą przecierali członkowie naszego Stowarzyszenia. Niedługo więcej informacji.

Cała trasa:

goo.gl/PtrH5R

Uwagi:

 • Jeśli chcemy przekroczyć granicę w Hrebenne należy zorganizować samochód, który przetransportuje nas i rowery lub skontaktować się ze służbami celnymi
 • Piaszczysty i trudniejszy odcinek trasy Strahanka – Sosnivka

DZIEN 1

https://goo.gl/3xg2MR

DZIEN 2

goo.gl/dm9tn1

DZIEN 3

goo.gl/IJvtnu

Atrakcje turystyczne transgranicznej trasy rowerowej Gorajec- Sosnivka

 1. Gorajec

Warto zobaczyć kamienne krzyże pańszczyźniane stawiane przez miejscowych chłopów jako wota za zniesienie pańszczyzny. Znajduje się tu także kościół pw. Narodzenia NMP w Gorajcu z 1586 roku, pierwotnie cerkiew greckokatolicka. Jest to wyjątkowo piękna, jedna z najstarszych i najlepiej zachowanych tego typu budowli, częściowo ocalał jej pierwotny ikonostas z malowidłami wykonanymi na drewnie.

 1. Horyniec Zdrój

Horyniec to miejscowość uzdrowiskowa, która takim statusem cieszyła się już za czasów króla Jana Trzeciego Sobieskiego. Znajduje się tu piijalnia wód mineralnych i łaźnie lecznicze, powstałe na przełomie XIX i XX wieku z inicjatywy księcia Aleksandra Oskara Ponińskiego. Można zwiedzić także liczne zabytki kultury: pałac Ponińskich (XVII w., pocz. XX w.), budynek teatru dworskiego (1846r.),  kaplica zdrojowa, pełniąca wcześniej funkcję cerkwi greckokatolickiej ( do 1818r.) i zespół klasztorny oo. franciszkanów z kościołem p. w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (1758r.)

 1. Werchrata

Na szlaku zobaczymy krzyż zbudowany z szyn kolejowych upamiętniający pustynię brata Alberta, który w 1891 roku zaczął przebywać tu ze swoim zgromadzeniem. Dalej szlak świętego Alberta prowadzi do resztek monastyu bazyliańskiego z 1678 roku zbudowanego na wzgórzu, o charakterze obronnym. Ponad to znajduje się tu niewielki cmentarzyk wojenny z 1915 roku. Na terenie wsi istnieje dawna cerkiew greckokatolicka p.w. św. Jerzego, obecnie kościół parafialny p.w. św. Józefa Robotnika (1910r.). 

 1. Rawa Ruska

Zabytki budownictwa sakralnego: barokowy Kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca zbudowany w latach 1700–1776, Cerkiew unicka pw. św. Jerzego zbudowana w 1846 roku w stylu barokowo-klasycystycznym i,obecnie niszczejący, klasztor oo. reformatów pw. św. Michała Archanioła, założony w 1725 roku.

 1. Zółkiew

Zobaczymy tu zamek zbudowany w latach 1594-1610, dawną siedzibę hetmana Stanisława Żółkiewskiego i rodu Sobieskich. Warta wzmianki jest też synagoga w Żółkwi – jedna z największych w Europie bóżnic o charakterze obronnym zbudowana w stylu renesansu wzbogaconym o elementy baroku, zbudowana pod koniec VII wieku. Liczne zabytki sakralne, między innymi cerkiew i monaster oo. bazylianów pw. św. Trójcy, dawniej pw. Serca Jezusowego, barokowa, fundowana w 1612 roku przez Stanisława Żółkiewskiego. Przebudowana w stylu bizantyńsko-rosyjskim w 1906 r.

 1. Dzibułki

Miejscowość położona w lesie wyróżnia się głównie ze względu na ośrodek wypoczynkowo-turystyczny dla dzieci i młodzieży “Rosinka”.

 1. Dobrotwór

Mała miejscowość położona w dolinie Bugu, licząca około 7 tys. Mieszkańców. Można tu zwiedzić Muzeum Historii Naturalnej, w którym oprócz wykopalisk archeologicznych z regionu mieszczą się ponadto bogate zbiory etnograficzne, przede wszystkim chłopskie stroje świąteczne I przedmioty codziennego użytku typowe w domach wiejskich sprzed II wojny światowej.

 1. Kamjanka-Buska (Kamionka Bużańska)

Warto zobaczyć Zamek, wybudowany z drewna w 1499r. w obrębie dwóch rzek: Kamionki i Bugu. Był w posiadaniu Jerzego Strumiłło z nadania króla Kazimierza Jagiellończyka. Został dwukrotnie najechany przez Tatarów: po raz pierwszy w 1509 roku, a następnie w 1627, w wyniku czego został zniszczony. Znajduje się także drewniana cerkiew św. Mikołaja, ufundowana w 1667r. przez starostę kamionkowskiego Hieronima Radziejowskiego oraz neogotycki kościół zbudowany w latach 1911-1920, projekt znanego architekta Teodora Talowskiego

 1. Stryhanka

Przez miejscowość przepływa rzeka Bug.

 1. Mosty Wielkie

Warto zobaczyć Cmentarz żydowski w Mostach Wielkich, założony we wschodniej części miejscowości, niedaleko od synagogi. Kilkadziesiąt macew zabezpieczono w babińcu dawnej, obecnie niszczejącej synagogi.