3 listopada 2012 r. w sali użyczonej przez Miejską Bibliotekę w Cieszanowie odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Animacji Kultury Pogranicza Folkowisko. Powołano wymagane przepisami władze i zatwierdzono statut. Teraz czekamy na pierwsze efekty działalności.

stowarzyszenie3