Stowarzyszenie Magurycz wydało właśnie książkę, która szczególnie dla pasjonatów regionu jest hitem, jakiego dotąd nie było.

Po wielu miesiącach starań, badań, dociekań już [ukazała] się książka: „Brusno – (nie)istnienie w kamieniu” której celem jest wyjawienie powojennych losów kamieniarzy ze Starego Brusna, ale także przedwojennych historii ich rodzin. Co zebraliśmy, wyposażyliśmy w liczne archiwalne, nigdy nigdzie nie publikowane fotografie, wspomnienia kamieniarzy i ich rodzin, a nawet unikatowe szkice nagrobków czynione ich rękoma. Obraz uzupełniają dociekania dotyczące kamieniarki bruśnieńskiej w wielu kontekstach.

Dla Stowarzyszenia Folkowisko szczególną wartość ma artykuł z tej książki autorstwa Szymona Modrzejewskiego. Jako pierwszy podjął on próbę wyodrębnienia z masy anonimowych krzyży przydrożnych fundacje na cześć zniesienia pańszczyzny. Mamy tam historię związaną z pańszczyzną, oraz opisy poszczególnych krzyży. Znajdziemy tam też nasz krzyż pańszczyźniany z Gorajca. Opracowanie pokazuje także możliwość wyodrębniania następnych rodzajów fundacji dziękczynnych. Cała książka jest jak rzucony kamień, który powinien wywołać lawinę nowych działań związanych z ludowym kamieniarstwem na Roztoczu Wschodnim. Nasza praca na pewno się temu przysłuży.

Ponieważ książka ukazała się w ograniczonym nakładzie, dostać ją można tylko w jeden sposób. Należy skontaktować się ze Stowarzyszeniem Magurycz przez mail: szymon@magurycz.org i wpłacić darowiznę na konto Stowarzyszenia „Magurycz” w wysokości nie mniejszej niż 40 złotych.

Wpłata musi być zatytułowana: DAROWIZNA NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ B

Oto numer konta:

52 1020 1026 0000 1102 0118 9554

Rzeczona darowizna może być oczywiście wyższa, bardzo będziemy radzi, bowiem też w ten sposób gromadzone pieniądze umożliwiają nam działanie. Jeżeli pragną Państwo wiedzieć więcej o tym, co robimy, to proszę o wiadomość, a poślę tą drogą garść informacji.

W przypadku „zamówienia” więcej niż jednego egzemplarza, kwotę wskazaną należy pomnożyć, a po literze „B” w tytule wpłaty dodać odpowiednią cyfrę, a to 2, 3, 4 itd.

Koszty wysyłki zwykłym lub poleconym listem priorytetowym pokrywa „Magurycz”. Nastąpi ona nie później niż 3 dni po zarejestrowaniu wpływu na konto.

Proszę pamiętać o wskazaniu zwykłego adresu pocztowego, nie zawsze wszak adres pojawiający się przy przelewie jest faktycznym adresem zamieszkania.

Szymon Modrzejewski
szymon@magurycz.org
www.facebook.com/StowarzyszenieMagurycz
Nowica 13, 38-315 Uście Gorlickie
0-18-351-63-45 albo poza domem 0-600-688-811
NIP: 738-20-54-339