mapaRuszamy z międzynarodowym projektem „Dwie Galicje”, do którego chcemy zaprosić dzieci w wieku 6-12 lat.

Cała zabawa, a zarazem nauka polegać ma na wymianie listów, fotografii i rysunków pomiędzy dziećmi z polskiej i hiszpańskiej Galicji. Chcemy żeby opowiedziały w nich swoim nowym hiszpańskim przyjaciołom przede wszystkim o tradycjach, kulturze i atrakcjach polskiej Galicji. Oczywiście dzieci uczestniczące w wydarzeniu mogą też zaprezentować swoje zainteresowania, ulubione miejsca, rodzinę czy inny dowolny temat, który je interesuje.

Listy, które dotarły do dzieci z Indii
Listy, które dotarły do dzieci z Indii

Nasza akcja ma na celu zapoznanie dzieci z nową kulturą, zdobycie znajomych z innego kraju i podniesienie ich umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim. Ponieważ właśnie w tym języku pisane będą wszystkie listy.

Kolorowa paczka dotarła do dzieci z Indii.
Kolorowa paczka dotarła do dzieci z Indii.

W   zeszłym roku sukcesem zakończyła się podobna wymiana listów pomiędzy szkołami z Indii i Hiszpanii prowadzona przez pomysłodawczynię projektu Iwonę Domaszczyńską ze Stowarzyszenia Folkowisko. Udział w korespondencyjnej akcji wzięło ponad 200 dzieci z Hiszpanii i ponad 100 z Indii.
Prace polskich dzieci wyślemy najpóźniej do połowy maja, by jeszcze w czerwcu przed zakończeniem roku szkolnego, wszyscy uczestnicy projektu mogli obejrzeć prace nadesłane przez uczniów z Hiszpanii – mówi Iwona

Polsko-estońsko-hiszpańska ekipa podczas  pakowania paczki do Indii
Polsko-estońsko-hiszpańska ekipa podczas pakowania paczki do Indii

Zamierzamy zwrócić się z ofertą udziału w projekcie „Dwie Galicje” do szkół oraz organizacji społecznych z naszego regionu. Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z koordynatorką projektu
tel: 609 804 717

lub email: idomaszczynska@gmail.com

Plakat informacyjny, prosimy o rozpowszechnianie!
Plakat informacyjny, prosimy o rozpowszechnianie!