Od 13 do 25 lipca w Gorajcu przebywali wolontariusze z Katolickiego Uniwersytetu w Lwowie, pod nadzorem prof. Ihora Skoczylasa. Razem z nimi było 5 wolontariuszy z Kramatorska ze wschodniej Ukraina, która objęta była wojną. To już trzecia ekspedycja, podczas której udało się uprzątnąć już cały cmentarz gorajecki, oraz poddać inwentaryzacji. Stowarzyszenie Folkowisko stara się wspomagać tego typu inicjatywy. Planujemy też wiele różnorakich działań związanych z dziedzictwem kulturalnym pogranicza, szczególnie związanych z kamieniarstwem ludowym w naszym regionie. Na następny rok planowane są działania renowacyjne nagrobków w Gorajcu, a także zajęcie się następnymi cmentarzami w regionie. Poniżej fotogaleria z gorajeckiego cmentarza po pracach porządkowych.