Dzięki zabiegom ludzi stowarzyszenia i współpracy z mieszkańcami Gorajca udało się dotrzeć do dwóch kamiennych figur na prywatnych posesjach. Jeden z nich już jest odczyszczany i poddawany naprawie, na drugi po negocjacjach udało się zdobyć pozwolenie na działania renowacyjne. Mamy teraz otwartą drogę do działań ze wszystkimi kamiennymi figurami z krzyżami w Gorajcu. Chcemy we współpracy z sołectwem zająć się kamiennymi obiektami i uczynić z tych figur atrakcję turystyczną i kulturalną. Przy okazji dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy wpłacili pieniądze na renowację kamiennych krzyży, już niedługo specjalnie dla nich mapa krzyży, naprawionych dzięki ich datkom.

kk