Folkowisko organizuje debatę w Krakowie! Udział wezmą Michał Olszewski, Wojciech Nowicki, Zbigniew Rokita, Kasia Możejko i Anna Niedźwiedź.

U progu XX wieku, ekonomista Stanisław Szczepanowski porównywał poziom życia i model gospodarczy Galicji do Indii Wschodnich. Czy dziś – gdy Kraków ściga się z Indiami i Filipinami w rankingach centr out-sourcingowych opartych na taniej pracy – nie powtarza się analogiczny model (niedo)rozwoju?

Czy słuszne jest przeświadczenie o dawnej Galicji jako miejskim i wielkoświatowym „salonie Europy”? Skąd w literaturze i kulturze wzięło się obecnie kultywowane wyobrażenie?

Gdzie dziś widzą swoje miejsce dzisiejsze centra Galicji (Lwów i Kraków)? Szczególnie jeśli chodzi o relacje z centrami (Warszawa i Kijów) i swoimi własnymi peryferiami? I jak przekłada się to na współczesną kulturę i literaturę?

Jak w przyszłości Galicje poradzą sobie w relacjach centrum-peryferie? Czy staną się niezauważalnymi częściami unitarnego państwa, czy będą budowały kulturalny bądź polityczny wpływ na swoje stolice ?

Stowarzyszenie Folkowisko we współpracy z Tygodnik Powszechny i Nowa Europa Wschodnia zaprasza na debatę o wyobrażeniach na temat historycznej, teraźniejszej i przyszłej Galicji.

Przypatrzymy się kulturze, spojrzymy też na ekonomię i politykę. Porozmawiamy z ludźmi, którzy obserwują życie w dawnej i dzisiejszej Galicji, zarówno w ich centrach, jak i na prowincji. Uczestnikami dyskusji będą pisarz i dziennikarz Michał Olszewski, eseista i publicysta Wojciech Nowicki oraz etnolożka Anna Niedźwiedź.

Debatę poprowadzą Katarzyna Możejko (Stowarzyszenie Folkowisko) i Zbigniew Rokita (Nowa Europa Wschodnia)

Michał Olszewski (https://czarne.com.pl/katalog/autorzy/michal-olszewski)
dr hab. Anna Niedźwiedź (http://www.etnologia.uj.edu.pl/anna-niedzwiedz)
Wojciech Nowicki (https://czarne.com.pl/katalog/autorzy/wojciech-nowicki)

Debata odbywa się w ramach przygotowań do kulturalno-literackiego Folkowisko 2016 – Trzy Galicje, którego finał odbędzie się w dniach 7 – 10 lipca w miejscowości Gorajec na Roztoczu Wschodnim.