Wspólnie z organizatorami kilkunastu innych wydarzeń, opracowaliśmy i przyjęliśmy Kodeks Odpowiedzialnego Festiwalu. Całość informacji o naszych działaniach na stronie odpowiedzialnefestiwale.pl

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią:

Preambuła

Jesteśmy organizatorami (organizatorami i organizatorkami) festiwali i wydarzeń, którym zależy na budowaniu i promowaniu odpowiedzialnych relacji ze środowiskiem, społecznością festiwalową i sąsiadami. Naszym celem jest zachęcanie do poszanowania natury i siebie nawzajem Dokument ten jest drogowskazem dla twórców (twórców i twórczyń) wydarzeń jakimi są zarówno organizatorzy, jak i cała festiwalowa społeczność. Liczymy, że dzięki tej deklaracji będziemy się w sposób zrównoważony rozwijać, doskonalić i wzajemnie inspirować.

Relacje z sąsiadami

Mamy świadomość, że organizowanie wydarzeń w danym miejscu ma wpływ na naszych sąsiadów. Zależy nam, aby ta tymczasowa zmiana rytmu działała na korzyść całej społeczności.

 • Dążymy do jak najlepszych relacji z sąsiadami. Budujemy wzajemny szacunek, tolerancję i poczucie wspólnoty.
 • W pierwszej kolejności współpracujemy z lokalną społecznością.
 • Promujemy miejscową kulturę.

 

Troska o środowisko naturalne

Wiemy, że nasze wydarzenie nie jest obojętne dla środowiska i przyrody. Staramy się ograniczyć nasz ślad ekologiczny, poszukujemy coraz lepszych rozwiązań. 

 • Ograniczamy ilość powstających odpadów i zużycie surowców. Segregujemy odpady. Nie marnujemy żywności.
 • Dbamy o naturalne zasoby wody i zmniejszamy jej zużycie. Minimalizujemy ilość szkodliwych dla środowiska środków czystości.
 • Oszczędzamy zużycie energii oraz zmierzamy do korzystania z jej odnawialnych źródeł.
 • Zachęcamy do wspólnych przejazdów.
 • Kupujemy lokalnie i odpowiedzialnie. 
 • Staramy się, by infrastruktura festiwalowa i nasze zachowania nie wywierały negatywnego wpływu na środowisko. 
 • Podczas wydarzeń prowadzimy edukację ekologiczną. 

 

Relacje z uczestnikami

Tworzymy wydarzenia z uważnością na potrzeby uczestników. Pragniemy pogłębiać i zacieśniać nasze relacje. 

 • Dbamy o jasną i precyzyjną informację o zasadach odpowiedzialnego uczestnictwa w naszych wydarzeniach.
 • Słuchamy i reaguemy na głos naszych społeczności. 
 • Rozwijamy przestrzeń i narzędzia współpracy, komunikacji i dostępności. 

 

Współpraca festiwali

Jako organizatorzy wydarzeń działamy na zasadach partnerskich, współpracujemy, wspieramy się i promujemy.

 • Wymieniamy się zasobami potrzebnymi do organizacji wydarzeń i racjonalnie nimi gospodarujemy. 
 • Dążymy do uwspólniania przekazu dotyczącego odpowiedzialnych zachowań i praktyk. 
 • Dzielimy  się wiedzą, praktykami i doświadczeniami.

 

Kodeks został opracowany przez Sieć Odpowiedzialnych Festiwali (SOF):

 

Kodeks ten został opracowany przez przedstawicieli organizatorów wydarzeń i festiwali niniejszym inicjujących nieformalną sieć odpowiedzialnych festiwali i wydarzeń przyjmujących tą deklarację jako wiążącą i wdrażających jej postanowienia.

 

Biebrzańska Ekoturystyka na Karczaku

Cieszanów Rock Festiwal 

CITY NGO

Edukacyjne Centrum Ogrody Permakultury

Ethnopolana

Festiwal Digeridoo „Dźwięki z Korzenia” 

Festiwal KooPermatywy

Festiwal Smaków 

Folkobranie

Folkowisko

Fundacja Q 

Inicjatywa LWL 

Mikołajki Folkowe 

Muzeum Opowieści 

Nowa Ziemia  

 Kraina Bugu

Pannonica Festival

Zlot Przyjaciół Karczaka

 

Fot. Gosia Kawka