Kresowa Osada i Stowarzyszenie Folkowisko zapraszają na Kresy w Maju. W Baszni Dolnej i Gorajcu czekają na was warsztaty kulinarne, koncerty, gry terenowe, kino pod gołym niebem
i potańcówki w starym stylu.

26 kwietnia i 2 maja zbieramy się w Kresowej Osadzie, 3 maja w Gorajcu będziemy świętować Dzień Wolności Chłopskiej.

Zaczynamy 26 kwietnia otwarciem sezonu turystycznego w Kresowej Osadzie Wystąpią: Zespoły Kresy , Niespodzianka i Familia z Rudołowic, a wraz z Kołami Gospodyń Wiejskich gotować będzie sympatyczny Kanadyjczyk Charles Daigneault.

2 maja – impreza Kresowa Tradycja w Baszni Dolnej wypełniona będzie muzyką Kocirby, wspólnym tańczeniem mazurków, śpiewem grupy Baby, opowieściami prof. Andrzeja Bieńkowskiego i smakami regionalnych potraw. Tego dnia ruszymy też na grę terenową „Śladami króla Jana”.

3 maja podczas Dnia Wolności Chłopskiej w Gorajcu, pod gołym niebem uczyć będziemy się wraz z mistrzem Piotrem Zgorzelskim tradycyjnych tańców, a przygrywać będzie nam ponownie Kocirba. W czasie Gry Wiejskiej tak jak nasi dziadowie wyruszymy po Wolność.

4 maja w Kresowej Osadzie serię imprez zakończą obchody 10 rocznicy wstąpienia do EU Zapraszamy na strony kresowaosada.pl oraz folkowisko.gorajec.info

ko logo