Wystawa fotograficzna Bruśnieńskie „Krzyże Przydrożne. Historia w kamieniu” powstała dzięki współpracy z Towarzystwem Tradycji Akademickiej w Warszawie, Muzeum Kresów w Lubaczowie i wiceprezesem naszego stowarzyszenia, Grzegorzem Ciećką, który koordynował lokalnie inicjatywę. Dzięki temu powstała niezwykła wystawa, która będzie czynna w Radrużu do 20 października, a z czasem pojawiać się będzie w innych miejscach na terenie całego kraju. Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza Folkowisko wspiera tę inicjatywę i niedługo podejmować będziemy decyzje związane z jej dalszym propagowaniem.

Oficjalnego otwarcia wystawy w sobotę 25 września w pawilonie wystawowym przy cerkwi św. Paraskiewy w Radrużu dokonał dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie Piotr Zubowski przy asyście trzech twórców wystawy: fotografa Tomasza Stelmaskiego, koordynatora projektu Daniela Potkańskiego i współpracownika merytorycznego wystawy Grzegorza Ciećki.

Składają się na nią dwie ekspozycje fotografii. Pierwsza na parterze poświęcona kamiennym krzyżom druga na piętrze, poświęcona ludziom związanym z kamieniarką bruśnieńską. Autor fotografii, Tomasz Stelmaski artysta fotografik z Warszawy, postanowił, że wystawa przyjmie charakter portretowy. Jego zamysł związany z kamieniarką bruśnieńską został pokazany przy pomocy czarno-białych zdjęć, wykonanych techniką tradycyjną, średnioformatowym aparatem na kliszę.

Oprócz fotografii Tomasza Stelmaskiego, warto zwrócić uwagę na dodatkowe elementy wystawy. Na parterze znajdziemy dwa rekonstruowane kamienne krzyże bruśnieńskie. Tomasz Stelmaski podjął decyzję, że będą one ozdobione sztucznymi kwiatkami, nawiązując do lokalnych tradycji. W rogu sali wystawienniczej znajduje się wykonany własnoręcznie przez autora słów, utwór Roberta Gmiterka, poświęcony kamiennym krzyżom. Na klatce schodowej znajduje się niezwykłe malowidło autorstwa Tomasza Stelmaskiego. To inskrypcja z krzyża pańszczyźnianego z Gorajca. Na piętrze w centralnej części wystawy znajduje się kamienny medalion, wykonany przez Mieczysława Zaborniaka, ostatniego kamieniarza tworzącego, w rejonie bruśnieńskim. Na piętrze znajdują się też ekspozycje przedstawiające wybranych depozytariuszy kamieniarki bruśnieńskiej: kamieniarza Józefa Lewkowicza, regionalistę Grzegorza Ciećkę, poetę Roberta Gmiterka.

Odwiedzający wystawę mogą zdobyć unikatowy katalog wystawowy, który można nazwać kolekcjonerskim albumem z kamieniarką bruśnieńską. Tylko po obejrzeniu wystawy możliwe jest jego nabycie.

Wystawa została przygotowana przez Towarzystwo Tradycji Akademickiej we współpracy z Muzeum Kresów w Lubaczowie, a głównym partnerem operacyjnym jest Fundacja Dziedzictwa Kulturowego. Ekspozycja jest elementem projektu „Fenomen sztuki kamieniarskiej ze Starego Brusna na Roztoczu”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska 2021”.

Zaproszenie na wystawę: