Stowarzyszenie Folkowisko zostało nominowane do nagrody „Ambasadorowie Wschodu” w kategorii PROJEKT, uroczysta gala, kiedy ogłoszone zostaną wyniki odbędzie się 26 września.

Ambasadorowie Wschodu to projekt mający na celu wyróżnienie osób i podmiotów działających na rzecz szeroko rozumianego Wschodu. Kapituła do której co roku zapraszani są przedstawiciele biznesu, mediów, samorządu czy organizacji pozarządowych oraz specjalni goście, przyznaje statuetki Ambasadorów Wschodu tym, którzy najefektywniej wykorzystują potencjał ludzki, gospodarczy i turystyczny wschodniego pogranicza. Projekt tworzy płaszczyznę współpracy, wymiany doświadczeń i kontaktów, jest katalizatorem wspólnych inicjatyw, podejmowanych przez podmioty działające w regionie, a szczególnie przez lokalne samorządy i liderów, biznes, NGO’sy oraz ośrodki akademickie. Ma również na celu promocję regionu w kraju i za granicą.