4 sierpnia o 20:00 odbyło się uroczyste otwarcie Galerii Sztuki w Dzwonnicy przy cerkwi w Gorajcu. Było to jedno z kilku zaplanowanych wydarzeń w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów przez Stowarzyszenie Folkowisko o swojskiej nazwie „Poprawiny Folkowiska”. Honorowymi kuratorami wystawy byli: Jolanta Piotrowska, która przedstawiła historię galerii i Grzegorz Ciećka, który opowiedział o artystach, którzy wystawili swe prace. Głos podczas otwarcia zabrał też sołtys wsi Gorajec Henryk Nienajadło, który podczas przemówienia wypowiedział znamienne słowa: „od dziś do tej małej wsi wielka sztuka wchodzi szeroko otwartymi drzwiami”.

Bez sołtysa i pomocy mieszkańców wsi, otwarcie tej galerii byłoby niemożliwe. Jak zwykle przy tego typu wydarzeniach, mistrzem ceremonii był Marcin Piotrowski. Dodatkowym elementem wydarzenia, po otwarciu wystawy, był też koncert w gorajeckiej cerkwi, która zapełniła się słuchaczami. Na bandurze zagrała Iryna Kosowska ze Lwowa.

Idea powstania galerii już od dawna rozbrzmiewała w Gorajcu, jako ciekawa możliwość, na przykład urozmaicenia różnych imprez w tej wsi, czy też sposób na aktywizację lokalnego społeczeństwa. Pierwszy krok został wykonany rok temu, gdy wstępnie posprzątaliśmy dzwonnicę z mieszkańcami wsi, która pełniła rolę magazynu i wtedy też TVP pokazała hitowy materiał na temat poszukiwania dzwonów przez mieszkańców i zapowiadający chęć stworzenia galerii. Następnie podjęte zostały działania związane z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń na działania w dzwonnicy. Nadal naszym celem jest przebudowa tego obiektu, chcemy zdobyć fundusze na nową podłogę, schody i piętro, by wystawy były na dwóch kondygnacjach. Do tego potrzeba też stworzyć odpowiedni rodzaj oświetlenia dla ekspozycji. Przed samym Festiwalem Folkowisko, postanowiliśmy dokończyć sprzątanie obiektu i zrobić tymczasową podłogę, by mogła ona służyć między innymi do warsztatów śpiewu na Festiwalu. Podczas sprzątania dzwonnicy, na drugiej kondygnacji za belką znaleziono dzwon sygnaturkę i serce dużego dzwonu, to było wielkie odkrycie, bo od lat poszukiwane są zaginione dzwony z gorajeckiej dzwonnicy.

Od połowy lipca dzwonnica była już gotowa, by na parterze utworzyć wystawę. Dzięki propozycji organizatorów Festiwalu Dziedzictwa Kresów, by zorganizować wydarzenia kulturalne w Gorajcu, podjęta została decyzja, by oprócz warsztatów zrobić oficjalne otwarcie Galerii Sztuki w Dzwonnicy. Skontaktowaliśmy się z kilkoma artystami z Podkarpacia oraz Lubelszczyzny i zaczęliśmy proces tworzenia wystawy. W dniu otwarcia zamontowane zostało tymczasowe oświetlenie i zamieszczono dzieła, które do nas dotarły. Nie mieliśmy dużo czasu na poszukiwania wystawców, dlatego też postanowiliśmy zaprezentować prace zaprzyjaźnionych ze Stowarzyszeniem artystów. Nie mogliśmy tutaj nie wyróżnić artysty szczególnego – Konstantego Fursowa z Gwoźnicy Górnej pod Strzyżowem, który chętnie udostępnił swoje prace na wystawę. To właśnie on zrekonstruował kilka lat temu obraz ufundowany na pamiątkę zniesienia pańszczyzny, który kiedyś wisiał w cerkwi w Gorajcu. Inni artyści, których prace można oglądać w galerii to: Ryszard Bednarz z Tomaszowa Lubelskiego, malarz i grafik, wielokrotnie nagradzany różnymi nagrodami, ziemię lubaczowską reprezentuje Aneta Mazepa z Łukawca, autorka obrazu „Dzika Ziemia Lubaczowska”, oraz seria trzech malunków z kamiennymi krzyżami Elżbiety Kurus z Horyńca-Zdroju. W galerii znajdziemy też trzy tetraptyki fotografii autorstwa: Justyny Zając ze Starego Dzikowa zatytułowane „Światło i krzyż” oraz Anny Serkis „Oblicza Boga” i Alicji Mróz „Eksperyment” z Horyńca-Zdroju. Specjalną wystawę ikon, których ekspozycja podczas otwarcia galerii była zamontowana na ścianie cerkwi gorajeckiej umieściła pracownia artystyczna „Pod Frasobliwym Aniołem” z Płonki pod Zamościem (Dorota Kazimierczuk i Wojciech Kowalski).

Staraliśmy się szczególnie, by dzieła eksponowane w dzwonnicy miały głównie sakralny charakter, stąd mieliśmy trochę ograniczony wybór, bowiem niewielu artystów bierze na celownik tematykę sakralną. Już teraz planujemy nowe wernisaże, by Galeria Sztuki w Dzwonnicy stała się z biegiem czasu ważnym punktem na mapie nie tylko podkarpackich galerii. Ponieważ apetyt rośnie w miarę jedzenia, w umysłach ekipy stowarzyszenia kiełkuje kolejny wydawałoby się mało prawdopodobny pomysł, może uda się zrobić więcej takich galerii w dzwonnicach w regionie?

Kliknij TUTAJ, aby wejść na stronę TVP RZESZÓW, gdzie znajdziesz materiał nakręcony tuż przed oficjalnym otwarciem naszej dzwonnicowej galerii.

Na koniec warto też podziękować ekipie technicznej, dzięki której wykonano elementy ekspozycji, naprawy, porządki i wszystko to, czego na pierwszy rzut oka nie widać.

autorka fotografii: Alicja Mróz