Ruszyliśmy ze zbieraniem podpisów pod petycją do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z obywatelskim projektem uczczenia rocznicy ostatecznego zniesienia pańszczyzny na ziemiach
polskich i ogłoszenia dnia 15 kwietnia świętem narodowym.

Akcję wsparł już m.in. Jacek Kleyff i Maciej Szajkowski.

Zapraszamy do włączenia się i składania swoich podpisów.

Tekst petycji:

Do:
Kancelaria Sejmu
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

Szanowni Panowie Posłowie i Szanowne Panie Posłanki!

Zwracamy się do Państwa z obywatelskim projektem uczczenia rocznicy ostatecznego zniesienia pańszczyzny na ziemiach
polskich i ogłoszenia dnia 15 kwietnia świętem narodowym.

„Z dniem 15 kwietnia 1864 r. zwalnia się włościan na zawsze od wszystkich bez wyjątku powinności, do których byli
obowiązani na rzecz właścicieli ziemskich, a mianowicie: od pańszczyzny, okupu w pieniądzach, czynszu, daniny w naturze
itp. Wszelkie żądania odrobienia zaległości po zniesieniu powinności wstrzymuje się i nie można ich wznawiać.”

Te kilka zdań spisanych zaledwie 151 lat temu zmieniło los naszych przodków. W ten oto sposób odbyła się wielka,
bezkrwawa, społeczna rewolucja. W roku 1864 – po wielu wiekach pańszczyzny – wszyscy Polacy uzyskali nareszcie wolność
osobistą.

Jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, pomni pamięci naszych chłopskich przodków, uważamy, że rocznice wyrwania się
milionów Polaków z wielowiekowego niewolnictwa i ucisku, powinny być obchodzone i upamiętniane na szczeblu państwowym.
Pamiętając o gorzkich doświadczeniach z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie
łamane, wzywamy, aby uczczono w tym dniu prawo do wolności i zachowania przyrodzonej godności człowieka.

Zdecydowana większość Polaków ma pochodzenie chłopskie. Nasi przodkowie świętowali zniesienie niewoli z radością,
stawiając „krzyże pańszczyźniane”, zakopując pod nimi korony cierniowe i kajdany, przysięgając, że nie dopuszczą do
powrotu wyzysku i przemocy. Na wsiach polskich odprawiane były specjalne nabożeństwa w kolejne rocznice powrotu swobody.
Chcemy odwołać się do tych XIX-wiecznych tradycji świętowania tej wspaniałej rocznicy, dlatego wnosimy o powołanie
święta pełnego radości i nadziei.

My, wszyscy niżej podpisani zwracamy się z prośbą o ogłoszenie dnia 15 kwietnia Świętem Narodowym o nazwie: „Dzień
Wolności Chłopskiej”.

Niżej podpisany/a:
Maciej Piotrowski
Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza Folkowisko
37-611 Cieszanów
stowarzyszeniefolkowisko@gmail.com