W ramach Warsztatów Umiejętności Ludowych przeprowadzone zostaną następujące zajęcia:

 1. Warsztaty ciesielskie – Tradycyjne połączenia ciesielskie na przykładzie złącz wzdłużnych i złącz poprzecznych bez użycia gwoździ.
  Uczestnicy: Odbiorcy to osoby zainteresowane odchodzącymi w niepamięć technikami obróbki drewna, 10 uczniów + mistrz – start 8 marca
  Potrzeby: Na Ziemi Lubaczowskiej znajduje się wiele cennych obiektów budownictwa drewnianego, brak jest jednak fachowców potrafiących stosować dawne techniki ciesielskie. Warsztaty ciesielskie mają pomóc w zdobyciu tej cennej wiedzy.
  Przebieg: Zawodowy cieśla przeprowadzi warsztaty z tradycyjnych metod obróbki drewna i stosowania regionalnych zamków ciesielskich oraz snycerki zdobieniowej Ziemi Lubaczowskiej.
  Rezultaty: Grupa 10 uczniów pozna techniki obróbki drewna i stosowanie tradycyjnych połączeń ciesielskich na przykładzie złącz wzdłużnych i złącz poprzecznych bez użycia gwoździ.
 2. Warsztaty zielarskie –
  Uczestnicy: Odbiorcy to osoby zainteresowane naturalnymi naszego regionu, poszukujące wiedzy na temat roślin stosowanych w zielarstwie Ziemi Lubaczowskiej. 20 uczestników + prowadzący
  Potrzeby: Zielarstwo w naszym regionie było bardzo popularne i wiedza o roślinach użytkowych występujących w najbliższej okolicy była jednym z ważniejszych elementów kultury tradycyjnej. Obecnie nastąpił powrót do naturalnych metod leczniczych. Istnieje potrzeba przekazania tej wiedzy podczas zajęć praktycznych w terenie.
  Przebieg: W ramach zajęć praktycznych w terenie grupa 20 osób zapoznana zostanie z najczęściej występującymi na terenie Ziemi Lubaczowskiej roślinami zielarskimi oraz z ich tradycyjnym zastosowaniem.
  Rezultaty: grupa 20 osób podczas zajęć nauczy się rozpoznawać najważniejsze zioła w naszym regionie i pozna ich zastosowanie
  Termin: start 18 maja
 3. Warsztaty wykorzystania roślin pospolitych w kuchni regionalnej
  Uczestnicy: Osoby zainteresowane dawnymi przepisami i technikami kulinarnymi z terenu Ziemi Lubaczowskiej – 20 uczestników + prowadzący
  Potrzeby: W kuchni tradycyjnej na terenie Ziemi Lubaczowskiej stosowano przez stulecia rośliny pospolicie rosnące, o zastosowaniu wielu z nich w kuchni zapomniano. Warsztaty odpowiadają na potrzebę przywrócenia dawnych przepisów i technik kulinarnych.
  Przebieg: Zajęcia praktyczne z zastosowania roślin występujących na terenie Ziemi lubaczowskiej w kuchni tradycyjnej. Zajęcia umożliwią przekazanie tradycyjnych przepisów i receptur.
  Rezultaty: Grupa biorąca udział w warsztatach nauczy się stosowania dawnych przepisów opartych o roślin pospolite stosowanych niegdyś w kuchni regionalnej.
  Czas trwania: start 18 maja
 4. Warsztaty białego śpiewu
  Uczestnicy: Osoby zainteresowane śpiewem tradycyjnym występującym przez stulecia na terenie Ziemi Lubaczowskiej – 20 uczestników + mistrzyni
  Potrzeby: Stare techniki wykonywania pieśni na terenie Ziemi Lubaczowskiej odchodzą w niepamięć coraz mniej osób posługuje się tradycyjną dla tych terenów techniką śpiewu białego
  Przebieg: Zajecia praktyczne z modulacji głosu oraz nauka słów i melodii dawnych utworów muzycznych wywodzących się z terenu Ziemi Lubaczowskiej
  Rezultaty: Podczas warsztatów grupa nauczy się podstawowych technik białego śpiewu, oraz nauczy tekstów i melodii regionalnych piosenek. Dzięki czemu kolejnym osobom przekazana zostanie wiedza i umiejętności
  Czas trwania: start 1 luty – 3 dni po 8 godz
 1. Warsztaty animacji poklatkowej –
  Uczestnicy: Grupa młodzieży w wieku 10-16 lat – 16 uczestników-
  Potrzeby: Nikła wiedza na temat regionalnych opowieści i legend wśród młodzieży.
  Przebieg: Żeby zaciekawić młodzież dawnymi ludowymi opowieściami, zastosowana zostanie nowatorska technika stworzenia animacji poklatkowej opartej na jednej z opowieści z obszaru LGD. Podczas których młodzież pod kierownictwem specjalisty stworzy film animowany, ilustrujący jedną z lokalnych legend.
  Rezultaty: W ramach warsztatów grupa dzieci pod kierownictwem instruktora stworzy film animowany oparty na jednej z lokalnych opowieści ludowych. Jest to najbardziej innowacyjny element, którego zadaniem jest utrwalenie ludowych opowieści i przedstawienie ich w nowatorski sposób, dzięki czemu historie mówione zostaną przekazane dalej.
  Termin: 26 kwietnia
 2. Warsztaty fotograficzne
  Uczestnicy: Pasjonaci fotografii, osoby zaczynające swoją przygodę z fotografią – 10 uczestników prowadzący warsztaty
  Potrzeby: Ziemia Lubaczowska ma wiele zabytków, jest też wielu pasjonatów którzy chcieli by je dokumentować zdjęciowo, brak im jednak odpowiedniej wiedzy i umiejętności.
  Czas trwania: start 27 kwietnia
  Przebieg: podczas warsztatów lokalni pasjonaci fotografii stworzą pod kierownictwem profesjonalnego trenera fotograficzną dokumentację najcenniejszych zabytków Ziemi Cieszanowskiej.
  Rezultaty: powstanie archiwum zdjęciowe najciekawszych zabytków Ziemi Cieszanowskiej, a grupa fotografów nauczy się najlepszych technik fotograficznych.