Tłumacze z siedmiu krajów Europy Środkowej i Wschodniej spotkają się w czerwcu 2019 w Gorajcu, by zastanowić się, co łączy współczesne literatury krajów regionu. Będą wspólnie pracować nad tekstami, zastanawiać się nad wartościami i motywami pojawiającymi się w nich i poznawać Roztocze.

Warsztaty zostaną podsumowane podczas spotkań na festiwalach w 4 krajach regionu – powstanie też portal literacki, na którym opublikujemy owoce projektu. Zapraszamy do śledzenia naszych działań.

Partnerami projektu są Vlna (Słowacja), Tiszatáj Alapítvány (Węgry) i Česká asociace ukrajinistů (Czechy).

Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Wyszehradzkiego.

 Project Literary Meetups „Points of no boundaries”

Our main goal is to strengthen the awareness of the regional identity community through the identification and promotion of common themes in the contemporary literature of the V4 region by organising meetings for translators, authors and readers from our region. 

We believe, that it is literature that can provide a meeting place allowing us to reach mutual understanding, work on recovery from traumas, face stereotypes. Defining common themes will help us discover positive aspects binding the region, but also give us a chance to talk about difficult pages in history.