Click here for English

Spotkania translatorskie Gorajec 2019

Temat przewodni: Rozstaje

Kiedy: 25 – 30 czerwca (wtorek-niedziela)

Dla kogo: Dla osób zajmujących się przekładem literatury z języków krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Obowiązkowa co najmniej bierna znajomość języka polskiego.  

Jak się zakwalifikować:

Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: Formularz

Należy przygotować m.in. swój biogram, listę najważniejszych publikacji, aktualną próbkę tłumaczenia (1 strona) oraz odpowiedź na kilka pytań (motywacja, postrzeganie tematu przewodniego). Zakwalifikujemy 18 osób z 7 krajów.

Uwaga: termin zgłoszeń przedłużony do 5 maja!

Jaki jest nasz cel

Chcemy wspólnie sprawdzić, co łączy literaturę Europy Środkowo-Wschodniej. Czy podobne tematy występują w tekstach w różnych językach? To mogą sprawdzić tylko tłumacze!

W I edycji Spotkań tematem przewodnim, który omówimy i którego poszukamy w tekstach literackich są “Rozstaje” – lit: Kryžkelė, ukr: Роздоріжжя, cz. Rozcestí, słow. Rázcestia, serb. Raspuće, ros Перепутье)

Wybraliśmy ten temat, jako jeden z symboli pogranicza: terenu, na którym będziemy organizować nasze Spotkania.

Rozstaje to miejsce, w którym drogi (losy/tożsamości/historie) spotykają się ze sobą. Miejsce, w którym zastanawiamy się nad swoją przeszłością i przyszłością i podejmujemy wybór. Tradycyjnie było kojarzone z miejscem przenikania się świata widzialnego i niewidzialnego, jawnego i ukrytego.

Co jeszcze oznaczają “Rozstaje”? To ustalimy podczas warsztatów, szukając tropów i odniesień w tekstach literatur regionu.

Jak będą wyglądać warsztaty

Zakwalifikowane osoby spędzą 6 dni w agroturystyce Chutor Gorajec na pograniczu polsko-ukraińskim. Uczestnicy będą brali udział w spotkaniach warsztatowych pomagających w pracy nad tekstem, wzmacniających umiejętności tłumacza, pozwalających na wymianę doświadczeń. Praca warsztatowa będzie odbywać się w ramach spotkań całej grupy warsztatowej oraz podgrup językowych.

Będziemy również prowadzić dyskusje panelowe na tematy literackie i translatorskie. Odbędą się też trzy spotkania z gośćmi specjalnymi.

Językiem obrad będzie język polski, więc od uczestników wymagana jest co najmniej bierna jego znajomość.

Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu na miejsce oraz zakwaterowanie i pełne wyżywienie.

Do czego zobowiązują się uczestnicy

Po zakończeniu Spotkań każdy z uczestników powinien przygotować tłumaczenia 4 utworów poetyckich bądź opowiadania/tekstu prozatorskiego objętości minimum 4000 znaków.

Teksty powinny odnosić się do motywu przewodniego. Powinna też istnieć możliwość pozyskania praw autorskich do tekstów.

Teksty zostaną opublikowane na stworzonym przez nas portalu internetowym, który chcemy w przyszłości rozbudowywać, tak by stał się mapą wspólnych tematów i tekstów dla regionu.

Masz pytania?

Pisz na translator@folkowisko.pl


Partnerami organizacji Spotkań są organizacje:  Vlna (Słowacja), Tiszatáj Alapítvány (Węgry) i Česká asociace ukrajinistů (Czechy).

Wydarzenie odbywa się w ramach projektu “Literary Meetups “Points of no boundaries” finansowanego ze środków Funduszu Wyszehradzkiego.