14 listopada o 11:00 w Cieszanowie rozpocznie się ceremonia otwarcia Centrum Koncertowo Wystawienniczego w byłej cerkwi greckokatolickiej. Świątynia ta przeszła generalny remont, renowacji poddane zostały także wewnętrzne polichromie. Odsłoniona będzie wtedy też wystawa poświęcona Grzegorzowi Kuźniewiczowi (Hryhorij Kuznewycz) bruśnieńskiemu mistrzowi pędzla i dłuta. Po okazjonalnym koncercie uczestnicy przeniosą się do przygotowanej dla nich sali konferencyjnej, gdzie odbędzie się Konferencja o charakterze Sesji Popularnonaukowej, na temat ratowania dziedzictwa kamieniarki bruśnieńskiej na terenie powiatu lubaczowskiego.

Zorganizować się ją udało w tym terminie dzięki inspiracji Stowarzyszenia Folkowisko, które po konsultacjach z organizacjami społecznymi, zajmującymi się renowacją kamieniarki, podjęło działania ku konsolidacji tych organizacji i działań w powiecie lubaczowskim. Po konferencji zaprezentujemy szeroką relację.

Afisz cerkiew 1f