WPŁATA NA KONTO
Dane do darowizny:
nazwa: Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza „Folkowisko”
adres: Gorajec 14, 37-611 Cieszanów
nr. konta:  29 1140 1081 0000 2604 2400 1001
BIC: BREXPLPW
tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe – UKRAINA

Jeżeli masz możliwość wsparcia mieszkaniowego lub transportowego wypełnij formularz: https://docs.google.com/forms/d/1LFax-bYmFEIImNiCR1V7xqFzNgXPcprj4Kio1DwDODo/edit

WPŁATA PRZEZ SYSTEM: