Stowarzyszenie Folkowisko nawiązało współpracę z „Komitetem Odnowy Pomników Na Terenie Gminy Horyniec-Zdrój”. Razem przeprowadzimy kilkumiesięczną akcję zbierania funduszy na odnowę pomników, a w szczególności Pomnika Poległych na cmentarzu wojennym w Horyńcu.

Pomnik ten jest niezwykle cenny dla regionu, bowiem jego twórcą był Grzegorz Kuźniewicz, najbardziej znany kamieniarz bruśnieński. Pomnik wykonany został w całości z kamienia wapiennego, niestety zniszczenia wojenne, a potem upływający czas doprowadziły go do bardzo złego stanu. Dlatego też chcemy rozpocząć działania wspomagające, mające na celu doprowadzenie do odnowienia tej perełki. Przed nami długa droga, bowiem jest to obiekt zabytkowy i będą tutaj na pewno współpracować różne organizacje, My chcemy być jedną z tych organizacji, która pomogła w tym niezwykłym wydarzeniu. Gdy w końcu ten oraz inne pomniki zostaną odnowione, Stowarzyszenie Folkowisko będzie miało swoją delegację podczas święta 11 listopada. Oddajemy hołd historii!

Darowizny będą pozyskiwane na subkonto Stowarzyszenia Folkowisko (wydzielona część rachunku bankowego Stowarzyszenia, dedykowanego dla pozyskiwania darowizn pieniężnych na cel jakim będzie odnowa pomnika). Poniżej dane subkonta:

Nazwa:
Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza Folkowisko
Gorajec 14
37-611 Cieszanów
Numer konta: 
45114010810000260424001004
Tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe, POMNIKI W HORYŃCU

pomnik