Pierwsze Stypendium Stowarzyszenia Folkowisko przyznane! Otrzymała je zdolna uczennica pasjonująca się fotografią – Oliwia Tyrka.

O tegoroczne stypendium mogli ubiegać się uczniowie Gimnazjum nr 2 w Tomaszowie Lubelskim. Spośród zebranych zgłoszeń, mieszana komisja z naszego Stowarzyszenia i placówki, w której przyznawaliśmy wsparcie, wybrała Oliwię Tyrkę.

Na uroczystym Dniu Folkowiska w Gimnazjum nr 2 w Tomaszowie Lubelskim, razem z uczniami obejrzeliśmy filmy animowane i teledysk stworzone w tym roku przez nasze Stowarzyszenie. Można było również obejrzeć połączoną wystawę zdjęć, na której prezentowano pracę stypendystki oraz patrona stypendium – śp. Mirosława Piotrowskiego.

W przyszłym roku stypendium rozdysponujemy w kolejnym miejscu, w którym pracował Mirosław Piotrowski – jego rodzinnej miejscowości, w Grodysławicach. Fundusze zostaną zebrane podczas Memoriału, w pierwszych dniach maja 2016 roku.