Otwarcie Galerii Sztuki w Dzwonnicy przy gorajeckiej cerkwi

4 sierpnia o 20:00 odbyło się uroczyste otwarcie Galerii Sztuki w Dzwonnicy przy cerkwi w Gorajcu. Było to jedno z kilku zaplanowanych wydarzeń w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów przez Stowarzyszenie Folkowisko o swojskiej nazwie „Poprawiny Folkowiska”. Honorowymi kuratorami wystawy byli: Jolanta Piotrowska, która przedstawiła historię galerii i Grzegorz Ciećka, który opowiedział o artystach, którzy wystawili swe prace. Głos podczas otwarcia zabrał też sołtys wsi Gorajec Henryk Nienajadło, który podczas przemówienia wypowiedział znamienne słowa: „od dziś do tej małej wsi wielka sztuka wchodzi szeroko otwartymi drzwiami”. Bez sołtysa i pomocy mieszkańców wsi, otwarcie tej galerii byłoby niemożliwe. Jak zwykle przy tego typu wydarzeniach, mistrzem ceremonii był Marcin Piotrowski. Dodatkowym elementem wydarzenia, po otwarciu wystawy, był też koncert w gorajeckiej cerkwi, która zapełniła się słuchaczami. Na bandurze zagrała Iryna Kosowska ze Lwowa.

Idea powstania galerii już od dawna rozbrzmiewała w Gorajcu, jako ciekawa możliwość, na przykład urozmaicenia różnych imprez w tej wsi, czy też sposób na aktywizację lokalnego społeczeństwa. Pierwszy krok został wykonany rok temu, gdy wstępnie posprzątaliśmy dzwonnicę z mieszkańcami wsi, która pełniła rolę magazynu i wtedy też TVP pokazała hitowy materiał na temat poszukiwania dzwonów przez mieszkańców i zapowiadający chęć stworzenia galerii. Następnie podjęte zostały działania związane z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń na działania w dzwonnicy. Nadal naszym celem jest przebudowa tego obiektu, chcemy zdobyć fundusze na nową podłogę, schody i piętro, by wystawy były na dwóch kondygnacjach. Do tego potrzeba też stworzyć odpowiedni rodzaj oświetlenia dla ekspozycji. Przed samym Festiwalem Folkowisko, postanowiliśmy dokończyć sprzątanie obiektu i zrobić tymczasową podłogę, by mogła ona służyć między innymi do warsztatów śpiewu na Festiwalu. Podczas sprzątania dzwonnicy, na drugiej kondygnacji za belką znaleziono dzwon sygnaturkę i serce dużego dzwonu, to było wielkie odkrycie, bo od lat poszukiwane są zaginione dzwony z gorajeckiej dzwonnicy.

Od połowy lipca dzwonnica była już gotowa, by na parterze utworzyć wystawę. Dzięki propozycji organizatorów Festiwalu Dziedzictwa Kresów, by zorganizować wydarzenia kulturalne w Gorajcu, podjęta została decyzja, by oprócz warsztatów zrobić oficjalne otwarcie Galerii Sztuki w Dzwonnicy. Skontaktowaliśmy się z kilkoma artystami z Podkarpacia oraz Lubelszczyzny i zaczęliśmy proces tworzenia wystawy. W dniu otwarcia zamontowane zostało tymczasowe oświetlenie i zamieszczono dzieła, które do nas dotarły. Nie mieliśmy dużo czasu na poszukiwania wystawców, dlatego też postanowiliśmy zaprezentować prace zaprzyjaźnionych ze Stowarzyszeniem artystów. Nie mogliśmy tutaj nie wyróżnić artysty szczególnego – Konstantego Fursowa z Gwoźnicy Górnej pod Strzyżowem, który chętnie udostępnił swoje prace na wystawę. To właśnie on zrekonstruował kilka lat temu obraz ufundowany na pamiątkę zniesienia pańszczyzny, który kiedyś wisiał w cerkwi w Gorajcu. Inni artyści, których prace można oglądać w galerii to: Ryszard Bednarz z Tomaszowa Lubelskiego, malarz i grafik, wielokrotnie nagradzany różnymi nagrodami, ziemię lubaczowską reprezentuje Aneta Mazepa z Łukawca, autorka obrazu „Dzika Ziemia Lubaczowska”, oraz seria trzech malunków z kamiennymi krzyżami Elżbiety Kurus z Horyńca-Zdroju. W galerii znajdziemy też trzy tetraptyki fotografii autorstwa: Justyny Zając ze Starego Dzikowa zatytułowane „Światło i krzyż” oraz Anny Serkis „Oblicza Boga” i Alicji Mróz „Eksperyment” z Horyńca-Zdroju. Specjalną wystawę ikon, których ekspozycja podczas otwarcia galerii była zamontowana na ścianie cerkwi gorajeckiej umieściła pracownia artystyczna „Pod Frasobliwym Aniołem” z Płonki pod Zamościem (Dorota Kazimierczuk i Wojciech Kowalski).

Staraliśmy się szczególnie, by dzieła eksponowane w dzwonnicy miały głównie sakralny charakter, stąd mieliśmy trochę ograniczony wybór, bowiem niewielu artystów bierze na celownik tematykę sakralną. Już teraz planujemy nowe wernisaże, by Galeria Sztuki w Dzwonnicy stała się z biegiem czasu ważnym punktem na mapie nie tylko podkarpackich galerii. Ponieważ apetyt rośnie w miarę jedzenia, w umysłach ekipy stowarzyszenia kiełkuje kolejny wydawałoby się mało prawdopodobny pomysł, może uda się zrobić więcej takich galerii w dzwonnicach w regionie?

Kliknij TUTAJ, aby wejść na stronę TVP RZESZÓW, gdzie znajdziesz materiał nakręcony tuż przed oficjalnym otwarciem naszej dzwonnicowej galerii.

Na koniec warto też podziękować ekipie technicznej, dzięki której wykonano elementy ekspozycji, naprawy, porządki i wszystko to, czego na pierwszy rzut oka nie widać.

autorka fotografii: Alicja Mróz

Folkowisko 2017 już się zbliża

Festiwal Folkowisko 2017 już niedługo!

W dniach 13-16 lipca 2017 spotkamy się w Gorajcu. Zagoszczą u nas między innymi Karolina Cicha, Panivalkova, Agnieszka Banaś z zespołem, Lemko Bluegrass Band i DJ Krzaku.

Więcej informacji i możliwość rezerwacji karnetów na www.folkowisko.pl

Trasa Rowerowa Gorajec – Sosnivka

Przedstawiamy projekt naszej transgranicznej trasy rowerowej Gorajec-Sosnivka, którą przecierali członkowie naszego Stowarzyszenia. Niedługo więcej informacji.

Cała trasa:

goo.gl/PtrH5R

Uwagi:

 • Jeśli chcemy przekroczyć granicę w Hrebenne należy zorganizować samochód, który przetransportuje nas i rowery lub skontaktować się ze służbami celnymi
 • Piaszczysty i trudniejszy odcinek trasy Strahanka – Sosnivka

DZIEN 1

https://goo.gl/3xg2MR

DZIEN 2

goo.gl/dm9tn1

DZIEN 3

goo.gl/IJvtnu

Atrakcje turystyczne transgranicznej trasy rowerowej Gorajec- Sosnivka

 1. Gorajec

Warto zobaczyć kamienne krzyże pańszczyźniane stawiane przez miejscowych chłopów jako wota za zniesienie pańszczyzny. Znajduje się tu także kościół pw. Narodzenia NMP w Gorajcu z 1586 roku, pierwotnie cerkiew greckokatolicka. Jest to wyjątkowo piękna, jedna z najstarszych i najlepiej zachowanych tego typu budowli, częściowo ocalał jej pierwotny ikonostas z malowidłami wykonanymi na drewnie.

 1. Horyniec Zdrój

Horyniec to miejscowość uzdrowiskowa, która takim statusem cieszyła się już za czasów króla Jana Trzeciego Sobieskiego. Znajduje się tu piijalnia wód mineralnych i łaźnie lecznicze, powstałe na przełomie XIX i XX wieku z inicjatywy księcia Aleksandra Oskara Ponińskiego. Można zwiedzić także liczne zabytki kultury: pałac Ponińskich (XVII w., pocz. XX w.), budynek teatru dworskiego (1846r.),  kaplica zdrojowa, pełniąca wcześniej funkcję cerkwi greckokatolickiej ( do 1818r.) i zespół klasztorny oo. franciszkanów z kościołem p. w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (1758r.)

 1. Werchrata

Na szlaku zobaczymy krzyż zbudowany z szyn kolejowych upamiętniający pustynię brata Alberta, który w 1891 roku zaczął przebywać tu ze swoim zgromadzeniem. Dalej szlak świętego Alberta prowadzi do resztek monastyu bazyliańskiego z 1678 roku zbudowanego na wzgórzu, o charakterze obronnym. Ponad to znajduje się tu niewielki cmentarzyk wojenny z 1915 roku. Na terenie wsi istnieje dawna cerkiew greckokatolicka p.w. św. Jerzego, obecnie kościół parafialny p.w. św. Józefa Robotnika (1910r.). 

 1. Rawa Ruska

Zabytki budownictwa sakralnego: barokowy Kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca zbudowany w latach 1700–1776, Cerkiew unicka pw. św. Jerzego zbudowana w 1846 roku w stylu barokowo-klasycystycznym i,obecnie niszczejący, klasztor oo. reformatów pw. św. Michała Archanioła, założony w 1725 roku.

 1. Zółkiew

Zobaczymy tu zamek zbudowany w latach 1594-1610, dawną siedzibę hetmana Stanisława Żółkiewskiego i rodu Sobieskich. Warta wzmianki jest też synagoga w Żółkwi – jedna z największych w Europie bóżnic o charakterze obronnym zbudowana w stylu renesansu wzbogaconym o elementy baroku, zbudowana pod koniec VII wieku. Liczne zabytki sakralne, między innymi cerkiew i monaster oo. bazylianów pw. św. Trójcy, dawniej pw. Serca Jezusowego, barokowa, fundowana w 1612 roku przez Stanisława Żółkiewskiego. Przebudowana w stylu bizantyńsko-rosyjskim w 1906 r.

 1. Dzibułki

Miejscowość położona w lesie wyróżnia się głównie ze względu na ośrodek wypoczynkowo-turystyczny dla dzieci i młodzieży “Rosinka”.

 1. Dobrotwór

Mała miejscowość położona w dolinie Bugu, licząca około 7 tys. Mieszkańców. Można tu zwiedzić Muzeum Historii Naturalnej, w którym oprócz wykopalisk archeologicznych z regionu mieszczą się ponadto bogate zbiory etnograficzne, przede wszystkim chłopskie stroje świąteczne I przedmioty codziennego użytku typowe w domach wiejskich sprzed II wojny światowej.

 1. Kamjanka-Buska (Kamionka Bużańska)

Warto zobaczyć Zamek, wybudowany z drewna w 1499r. w obrębie dwóch rzek: Kamionki i Bugu. Był w posiadaniu Jerzego Strumiłło z nadania króla Kazimierza Jagiellończyka. Został dwukrotnie najechany przez Tatarów: po raz pierwszy w 1509 roku, a następnie w 1627, w wyniku czego został zniszczony. Znajduje się także drewniana cerkiew św. Mikołaja, ufundowana w 1667r. przez starostę kamionkowskiego Hieronima Radziejowskiego oraz neogotycki kościół zbudowany w latach 1911-1920, projekt znanego architekta Teodora Talowskiego

 1. Stryhanka

Przez miejscowość przepływa rzeka Bug.

 1. Mosty Wielkie

Warto zobaczyć Cmentarz żydowski w Mostach Wielkich, założony we wschodniej części miejscowości, niedaleko od synagogi. Kilkadziesiąt macew zabezpieczono w babińcu dawnej, obecnie niszczejącej synagogi.

Otwarty Piknik Stowarzyszenia i Przyjaciół w Warszawie

Część z Was już nas zna, część coś o nas słyszała, ale nie miała okazji poznać nas bliżej.

Ale będzie okazja! W sobotę 3 czerwca zapraszamy Was na wyjątkowe wydarzenie – w samym centrum Warszawy. Pomogą nam nasi przyjaciele: społecznicy i naukowcy, pasjonaci i artyści.

Na jedno popołudnie zielony Jazdów zamieni się w roztoczańską wieś Gorajec; staniemy się pograniczem miasta i wsi, kultur i krajów, idei i praktyk. Tym właśnie zajmuje się Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza „Folkowisko” – zmieniamy sposób myślenia o centrum i peryferiach, działając przede wszystkim dzięki oddolnemu, społecznemu wsparciu.

Podoba Wam się to, co robimy?
Chcielibyście dowiedzieć się o nas czegoś więcej?
A może chcielibyście nam pomóc, żebyśmy mogli robić to dalej i lepiej? 🙂

Temu też służy Piknik. Oprócz atrakcji będziemy uprawiali crowdfunding. Czyli staropolską “ściepę narodową”. My i nasi przyjaciele i przyjaciółki pokazujemy, gramy i gadamy – a Wy możecie wrzucić papierki i monety na nasze projekty ;). Folkowisko to Wy!

Jeśli ktoś ma ochotę wystąpić, coś pokazać, zagrać, zaśpiewać, artystycznie się wyrazić, to będzie dostępna scena z wieczora. Chętnych prosimy o wiadomość na fb Stowarzyszenie Folkowisko.

Program

16:00 PRZEMYTNICY
czyli spotkanie autorskie z Konrad Janczura z Lubaczowa, autorem powieści “Przemytnicy” (Korporacja Ha!art)

17:00-19:00 SZOTY INTELEKTUALNE
czyli mini-wykłady badaczy i działaczy z miasta i ze wsi zaprzyjaźnionych ze Stowarzyszeniem Folkowisko. W dziesięć minut każdy z nich opowie o tym, co teraz najbardziej interesuje go w polskiej wsi.

Nasi goście i ich tematy:

Andrzej Leder (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
Epopeja, której nie ma. Opowieść o chłopskiej emancypacji

Ola Bilewicz (Uniwersytet Warszawski, Nowe Peryferie: Prawo do wsi)
Spółdzielnie spożywców – kartka z dziejów wiejskich ruchów społecznych

Przemysław Sadura (Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski, Fundacja Pole Dialogu)
Futurologia wsi: polska wieś 30 lat temu, dziś i za 30 lat.

Grzegorz L Ciećka (Stowarzyszenie Folkowisko)
Krzyże pańszczyźniane: historia wyryta w kamieniu.

Katarzyna Czeczot (Instytut Badań Literackich)
Życie seksualne chłopek a romantyzm.

Daniel Rycharski (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Olga Rodak (Akademia Leona Koźmińskiego – Kozminski University, Stowarzyszenie Folkowisko)
Rolnicy na Twitterze.

19:00 W 60 SEKUND DOOKOŁA STODOŁY
czyli co robimy na wsi i w mieście? Błyskawiczne opowieści o działaniach i inicjatywach Stowarzyszenia Folkowisko.

19:45 KALAMBURY „Byk szczał, wiater wiał”
czyli zabawa polegająca na odgadywaniu znaczenia wiejskich powiedzonek i przysłów.

20:30 WIEJSKI PERFORMANS
czyli działanie performatywne na dźwięk, głos i ruch inspirowane tradycją i obrzędowością ludową.

Koncepcja: Alicja Czyczel, Julia Szawiel (Stowarzyszenie Folkowisko)
Udział biorą: Alicja Czyczel, Agnieszka Kocińska, Kasia Sztarbała, Julia Szawiel, Gosia Zagajewska

21:00 OTWARTA SCENA: zgłoszenia
czyli miejsce dla Was i Waszych ekspresji.

Międzyczas umili nam WIEJSKA KATARYNKA.

Zabierzcie ze sobą kocyk, ulubiony napój i coś do zjedzenia. Czujcie się jak u siebie w domu. My z kolei ugościmy Was własnoręcznie przygotowanymi smakołykami – czym chata bogata!

Torban Folk Band – koncert w Warszawie pod naszym patronatem

Zapraszamy na koncert zespołu słowiańskiej muzyki autentycznej Torban Folk Band. Wydarzenie jest objęte naszym patronatem.
Miejsce: Cynamon&Kardamon, Warszawa
Data: 17 maja 2017, 20:00

Torban – grupa ludzi, którzy lubią grać i eksperymentować z tradycyjną muzyką.
Muzycy najczęściej śpiewają ukraińskie i bałkańskie pieśni ludowe i grają na takich instrumentach, jak koncertina, lira korbowa, bubon, bodhran, pandereta, sopiłka, drymba, darbuka, gitara.

Mariczka Cziczkowa – śpiew, koncertina
Luda Suszczeńa – śpiew, darbuka, telynka, pandereta
Jurij Dwornyk – lira korbowa, sopiłka, drymby, śpiew
Maksym Dmytryshyn – gitara, śpiew
Artur Temczenko – bubon, bodhran, śpiew

Patronem wydarzenia jest @Stowarzyszenie Folkowisko z Gorajca

Rezerwacje pod numerem tel 511 690 610 lub mailowo kontakt.cynkard@gmail.com

WSTĘP: 20 ZŁ

Przywrócić zapomniane święto – Dzień Wolności Chłopskiej

Co roku na początku maja w niewielkiej wsi Gorajec przy przydrożnym krzyżu gromadzą się ludzie, żeby wspólnie świętować rocznicę zniesienie pańszczyzny w Galicji. To sięgające swoją tradycją roku 1848 ludowe święto, dzięki mieszkańcom Gorajca zaczyna odżywać w postaci Dnia Wolności Chłopskiej imprezy przepełnionej muzyką tradycyjną, opowieściami i warsztatami umiejętności ludowych.

Również w tym roku (2 maja) Gorajec zmieni się w swoisty wehikuł czasu. W słynnej już gorajeckiej stodole odbędzie się potańcówka połączona z warsztatami tańców tradycyjnych, na której wystąpią Katarzyna Chodoń z Arkadiuszem Szałatą, a do tańca zagra kapela Pawlaki. Przestrzeń Gorajca ożywi też interaktywny teatralny spektakl „Po wolność”, w którym widzowie wraz z aktorami przeniosą się do roku 1848. Kulminacyjnym punktem obchodów rocznicowych będzie występ  połączonych składów dwóch chórów Warszawskego Chóru Rewolucyjnego „Warszawianka” i Krakowskego Chóru Rewolucyjnego.

Czytaj dalej Przywrócić zapomniane święto – Dzień Wolności Chłopskiej