Punkty bezgraniczne – spotkania tłumaczy

Tłumacze z siedmiu krajów Europy Środkowej i Wschodniej spotkają się w czerwcu 2019 w Gorajcu, by zastanowić się, co łączy współczesne literatury krajów regionu. Będą wspólnie pracować nad tekstami, zastanawiać się nad wartościami i motywami pojawiającymi się w nich i poznawać Roztocze.

Warsztaty zostaną podsumowane podczas spotkań na festiwalach w 4 krajach regionu – powstanie też portal literacki, na którym opublikujemy owoce projektu. Zapraszamy do śledzenia naszych działań.

Partnerami projektu są Vlna (Słowacja), Tiszatáj Alapítvány (Węgry) i Česká asociace ukrajinistů (Czechy).

Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Wyszehradzkiego.

 Project Literary Meetups „Points of no boundaries”

Our main goal is to strengthen the awareness of the regional identity community through the identification and promotion of common themes in the contemporary literature of the V4 region by organising meetings for translators, authors and readers from our region. 

We believe, that it is literature that can provide a meeting place allowing us to reach mutual understanding, work on recovery from traumas, face stereotypes. Defining common themes will help us discover positive aspects binding the region, but also give us a chance to talk about difficult pages in history. 

Program Gorajeckiego Uniwersytetu Ludowego

W ramach Warsztatów Umiejętności Ludowych przeprowadzone zostaną następujące zajęcia:

 1. Warsztaty ciesielskie – Tradycyjne połączenia ciesielskie na przykładzie złącz wzdłużnych i złącz poprzecznych bez użycia gwoździ.
  Uczestnicy: Odbiorcy to osoby zainteresowane odchodzącymi w niepamięć technikami obróbki drewna, 10 uczniów + mistrz – start 8 marca
  Potrzeby: Na Ziemi Lubaczowskiej znajduje się wiele cennych obiektów budownictwa drewnianego, brak jest jednak fachowców potrafiących stosować dawne techniki ciesielskie. Warsztaty ciesielskie mają pomóc w zdobyciu tej cennej wiedzy.
  Przebieg: Zawodowy cieśla przeprowadzi warsztaty z tradycyjnych metod obróbki drewna i stosowania regionalnych zamków ciesielskich oraz snycerki zdobieniowej Ziemi Lubaczowskiej.
  Rezultaty: Grupa 10 uczniów pozna techniki obróbki drewna i stosowanie tradycyjnych połączeń ciesielskich na przykładzie złącz wzdłużnych i złącz poprzecznych bez użycia gwoździ.
 2. Warsztaty zielarskie –
  Uczestnicy: Odbiorcy to osoby zainteresowane naturalnymi naszego regionu, poszukujące wiedzy na temat roślin stosowanych w zielarstwie Ziemi Lubaczowskiej. 20 uczestników + prowadzący
  Potrzeby: Zielarstwo w naszym regionie było bardzo popularne i wiedza o roślinach użytkowych występujących w najbliższej okolicy była jednym z ważniejszych elementów kultury tradycyjnej. Obecnie nastąpił powrót do naturalnych metod leczniczych. Istnieje potrzeba przekazania tej wiedzy podczas zajęć praktycznych w terenie.
  Przebieg: W ramach zajęć praktycznych w terenie grupa 20 osób zapoznana zostanie z najczęściej występującymi na terenie Ziemi Lubaczowskiej roślinami zielarskimi oraz z ich tradycyjnym zastosowaniem.
  Rezultaty: grupa 20 osób podczas zajęć nauczy się rozpoznawać najważniejsze zioła w naszym regionie i pozna ich zastosowanie
  Termin: start 18 maja
 3. Warsztaty wykorzystania roślin pospolitych w kuchni regionalnej
  Uczestnicy: Osoby zainteresowane dawnymi przepisami i technikami kulinarnymi z terenu Ziemi Lubaczowskiej – 20 uczestników + prowadzący
  Potrzeby: W kuchni tradycyjnej na terenie Ziemi Lubaczowskiej stosowano przez stulecia rośliny pospolicie rosnące, o zastosowaniu wielu z nich w kuchni zapomniano. Warsztaty odpowiadają na potrzebę przywrócenia dawnych przepisów i technik kulinarnych.
  Przebieg: Zajęcia praktyczne z zastosowania roślin występujących na terenie Ziemi lubaczowskiej w kuchni tradycyjnej. Zajęcia umożliwią przekazanie tradycyjnych przepisów i receptur.
  Rezultaty: Grupa biorąca udział w warsztatach nauczy się stosowania dawnych przepisów opartych o roślin pospolite stosowanych niegdyś w kuchni regionalnej.
  Czas trwania: start 18 maja
 4. Warsztaty białego śpiewu
  Uczestnicy: Osoby zainteresowane śpiewem tradycyjnym występującym przez stulecia na terenie Ziemi Lubaczowskiej – 20 uczestników + mistrzyni
  Potrzeby: Stare techniki wykonywania pieśni na terenie Ziemi Lubaczowskiej odchodzą w niepamięć coraz mniej osób posługuje się tradycyjną dla tych terenów techniką śpiewu białego
  Przebieg: Zajecia praktyczne z modulacji głosu oraz nauka słów i melodii dawnych utworów muzycznych wywodzących się z terenu Ziemi Lubaczowskiej
  Rezultaty: Podczas warsztatów grupa nauczy się podstawowych technik białego śpiewu, oraz nauczy tekstów i melodii regionalnych piosenek. Dzięki czemu kolejnym osobom przekazana zostanie wiedza i umiejętności
  Czas trwania: start 1 luty – 3 dni po 8 godz
 1. Warsztaty animacji poklatkowej –
  Uczestnicy: Grupa młodzieży w wieku 10-16 lat – 16 uczestników-
  Potrzeby: Nikła wiedza na temat regionalnych opowieści i legend wśród młodzieży.
  Przebieg: Żeby zaciekawić młodzież dawnymi ludowymi opowieściami, zastosowana zostanie nowatorska technika stworzenia animacji poklatkowej opartej na jednej z opowieści z obszaru LGD. Podczas których młodzież pod kierownictwem specjalisty stworzy film animowany, ilustrujący jedną z lokalnych legend.
  Rezultaty: W ramach warsztatów grupa dzieci pod kierownictwem instruktora stworzy film animowany oparty na jednej z lokalnych opowieści ludowych. Jest to najbardziej innowacyjny element, którego zadaniem jest utrwalenie ludowych opowieści i przedstawienie ich w nowatorski sposób, dzięki czemu historie mówione zostaną przekazane dalej.
  Termin: 26 kwietnia
 2. Warsztaty fotograficzne
  Uczestnicy: Pasjonaci fotografii, osoby zaczynające swoją przygodę z fotografią – 10 uczestników prowadzący warsztaty
  Potrzeby: Ziemia Lubaczowska ma wiele zabytków, jest też wielu pasjonatów którzy chcieli by je dokumentować zdjęciowo, brak im jednak odpowiedniej wiedzy i umiejętności.
  Czas trwania: start 27 kwietnia
  Przebieg: podczas warsztatów lokalni pasjonaci fotografii stworzą pod kierownictwem profesjonalnego trenera fotograficzną dokumentację najcenniejszych zabytków Ziemi Cieszanowskiej.
  Rezultaty: powstanie archiwum zdjęciowe najciekawszych zabytków Ziemi Cieszanowskiej, a grupa fotografów nauczy się najlepszych technik fotograficznych.

Gorajecki uniwersytet ludowy

Ruszają zapisy na I GORAJECKI UNIWERSYTET LUDOWY! Zajęcia odbędą się w terminie 1.02 – 1.06 2019 Serdecznie zapraszamy społeczność Ziemi Lubaczowskiej do wzięcia udziału w cyklu warsztatów:
1. Warsztaty ciesielskie – 10 uczestników
2. Warsztaty zielarskie – 20 uczestników
3. Warsztaty wykorzystania roślin pospolitych w kuchni regionalnej – 20 uczestników
4. Warsztaty białego śpiewu – 20 uczestników
5. Warsztaty animacji poklatkowej – 16 uczestników
6. Warsztaty fotograficzne – 10 uczestników
Rekrutacja trwa do 01.02.2019 o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 
Liczba miejsc jest ograniczona. 
Wszystkie zajęcia są ogólnodostępne i bezpłatne.
Zgłoszenia przyjmujemy tel. 510820855 
lub mailowo stowarzyszeniefolkowisko@gmai.com

Stanowisko NGO ws. zamknięcia pieszego przejścia w Dołhobyczowie

Wspólnie z szeregiem organizacji pozarządowych i ekspertów zajmujących się granicą publikujemy list otwarty ws. planów zamknięcia pieszo-rowerowego korytarza na drogowym przejściu granicznym Dołhobyczów – Uhrynów. Jako Stowarzyszenie zajmujące się działalnością kulturalną i społeczną oraz wzmacnianiem turystycznego potencjału naszej okolicy, uważamy, że takie działania będą negatywnie wpływać na nasz region w ww. aspektach.

Szanowny Pan

Joachim Brudziński

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

LIST OTWARTY

Szanowny Panie Ministrze,

z wielkim zaniepokojeniem odnotowaliśmy informację o planach zamknięcia pieszo-rowerowego korytarza na drogowym przejściu granicznym Dołhobyczów – Uhrynów.

czytaj więcej „Stanowisko NGO ws. zamknięcia pieszego przejścia w Dołhobyczowie”

FOLKOWISKO THE BEST OF 2011*2018 – Pamięci Rafała Potockiego

WAŻNA SPRAWA. Niedawno odszedł jeden z nas – Rafał Potocki – członek EKIPY FOLKOWISKA. Nie zapomnieliśmy o nim! Ku jego pamięci chcemy wydać specjalną pamiątkową płytę z najlepszymi kawałkami z koncertów, które transmitowało z Gorajca Polskie Radio Rzeszów. Zdobyliśmy już 3500 zł, ale brakuje nam jeszcze około 2000 zł, dlatego prosimy was o pomoc.

Każdy kto przekaże min. 30 zł otrzyma płytę FOLKOWISKO THE BEST OF 2011-2018.

Darowizny przekazujcie na konto:
Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza Folkowisko
Gorajec 14, 37-611 Cieszanów
29 1140 1081 0000 2604 2400 1001
tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe – Rafał

Poprawiny Folkowiska

Wiemy, że nie wszyscy mogli przybyć w lipcu na Festiwal Folkowisko dlatego wraz z Festiwal Dziedzictwa Kresów organizujemy POPRAWINY FOLKOWISKA 3 sierpnia!. A na nich warsztaty, rajdy i koncert naszych szalonych, pełnych energii przyjaciół z grupy Joryj Kłoc. Spotykajmy się na przysłowiowym końcu świata, czyli w Chutorze Gorajec Wstęp 25 zł, nocleg na polu namiotowym 25 zł. – dla dzieci do 14 roku życia 50% zniżka
Program
15:00 – plener malarski
16:00 – pokaz rzeźbiarski – Anton Lubii
17:00-21:00 Start Dzieciowioski
– Lato Muminków, gry, zabawy i warsztaty języka migowego
18.00 Warsztaty robienia drewnianych zabawek
19:00 – Warsztaty polskiego języka migowego dla dorosłych
20:00 – otwarcie galerii sztuki w dzwonnicy – połączone z recitalem Patrycji Głuszyk
21:00 – Koncert grupy Joryj Kłoc
Poprawiny Folkowiska – 3go sierpnia! wybiera się też młodzież z Kolonii Polonijnej. W raz z nimi przyjadą malarze, którzy przeprowadzą otwarte warsztaty, a pani Halina z Kresowa Osada poprowadzi warsztaty robienia drewnianych zabawek.
Dołączcie! #folkowisko #poprawiny #warsztaty