Powiększamy skład! Chcemy, aby Folkowisko było najlepiej zaopiekowanym i najbezpieczniejszym festiwalem na świecie (bo najlepszym już jest, to wie każdy, kto już był). Aby to się spełniło, potrzebujemy rąk do pracy, czyli wolontariuszy, którzy dołączą do naszej niebieskiej Ekipy. Jeśli lubisz kontakt z ludźmi, umiesz pracować w zespole, angażujesz się w powierzone zadania i nie frustruje Cię dynamika zmian, a ponadto masz czas na odbycie szkoleń i pracę przy Festiwalu – prześlij swoje zgłoszenie!

Jakie są obowiązki wolontariusza?

Najczęściej wykonywane zadania to:
– sprawdzanie opasek festiwalowych;
– pomoc uczestnikom w dotarciu do wybranych lokalizacji (sceny, miejsca warsztatów, infrastruktury sanitarnej);
– dbałość i opieka nad osobami ze szczególnymi potrzebami;
– udzielanie uczestnikom niezbędnych informacji na temat programu;
– przygotowanie infrastruktury;
– dbanie o porządek na terenie festiwalu;
– wsparcie działu promocji.

Co oferujemy w zamian?

Przede wszystkim bezpłatny udział wolontariuszy w najlepszym festiwalu na świecie i pracę w wyjątkowym, zgranym zespole. A ponadto:
– podstawowe przeszkolenie, m.in. w zakresie niesienia pierwszej pomocy i bezpieczeństwa imprez masowych;
– wiedzę, jak przebiega organizacja festiwalu od tzw. „kuchni”;
– wyżywienie i zakwaterowanie (na polu namiotowym) w trakcie szkoleń stacjonarnych i podczas festiwalu;
– umowę wolontariacką;
– koszulki, gadżety, promocje na bluzy.
Na zgłoszenia czekamy do 29. lutego 2024 r.

Potrzebujesz więcej informacji?

napisz: folkowisko.wolontariat@gmail.com lub zadzwoń: 697 325 892,
na pytania odpowie Iwona Pawelec Burczaniuk, koordynator wolontariatu.

Harmonogram

Sprawdź, czy masz możliwość odbycia szkoleń w terminach podanych w harmonogramie.
1 lutego – Start rekrutacji
28 lutego – Koniec przyjmowania zgłoszeń
18-24 marca – Rozmowy kwalifikacyjne (telefonicznie lub na Zoom)
1 kwietnia – Koniec rekrutacji – wysłanie informacji o wynikach
26-28 kwietnia – Szkolenia podstawowe, m.in. z bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy
17-19 maja – Zjazd Ekipy + szkolenia (stacjonarnie)
8-10 lipca – Przygotowanie terenu przed Festiwalem
11-14 lipca – Festiwal Folkowisko Żywioły

Uwagi

– Stowarzyszenie Folkowisko zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.
– Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (telefonicznie lub online), dokładne terminy zostaną ustalone bezpośrednio z kandydatami.
– Kandydaci przyjeżdżają na szkolenia na swój koszt.
– Stowarzyszenie Folkowisko zastrzega sobie prawo do zmiany i odwołania niniejszego ogłoszenia na każdym etapie, jak również prawo do niezawarcia umowy z żadnym z kandydatów.
– Wypełnienie zgłoszenia nie oznacza automatycznego przyjęcia kandydata.