Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza Folkowisko oraz Fundacja Humanitarna Folkowisko znalazły się w gronie organizacji krajów regionu karpackiego, które zostały nagrodzone podczas trzydniowej konferencji w węgierskim Egerze.

Karpacką Platformę i Centrum Społeczeństwa tworzą partnerzy z Węgier, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Polski. Na przełomie lutego i marca Platforma zorganizowała międzynarodową konferencję na temat współpracy transgranicznej. Przedstawiciele organizacji pozarządowych brali udział w wielu panelach i dyskusjach. Dzielili się swoim doświadczeniem i dobrymi praktykami z zakresu zaangażowania obywatelskiego, udziału młodzieży w sektorze społecznym oraz szeroko pojętej międzygranicznej współpracy kulturowej i humanitarnej.

Podczas konferencji Marcin Piotrowski, prezes Stowarzyszenia Folkowisko reprezentujący Polskę, przedstawił projekty Folkowiska opierające się na współpracy transgranicznej: Beyond Borders Academy, Mosty Młodych oraz szeroko znany w Polsce i Europie Festiwal Folkowisko. Za te właśnie działania Stowarzyszenie Folkowisko zostało nagrodzone w kategorii Innowacyjność społeczna. Z kolei Fundacja Humanitarna Folkowisko otrzymała wyróżnienie za działalność humanitarną na terenie objętej wojną Ukrainy. Podczas swojego wystąpienia prezes Stowarzyszenia podziękował setkom wolontariuszy, którzy na przestrzeni lat włączyli się w działania obu organizacji.

„Nagroda pokazuje, że również organizacje z przysłowiowego końca świata mogą działać w sposób nowatorski i być dostrzeżone na arenie międzynarodowej. Czasem ludzie wokół nie zauważają tego, jaki potencjał drzemie w ich organizacjach. Czasem trzeba spojrzeć z zewnątrz, żeby zobaczyć, w jak fajnym miejscu mieszkamy, jak fajne działania podejmują ludzie i jak samoorganizują się” – podkreśla Marcin Piotrowski. „Wyróżnienie Stowarzyszenia z małej podkarpackiej wsi daje wiele motywacji i energii do podejmowania kolejnych działań i tworzenia transgranicznych projektów” – dodaje.

Laureatom gratulowała ambasadorka Norwegii – Trine Skymoen, która zwróciła uwagę na znaczenie działalności organizacji pozarządowych w Europie Środkowo-Wschodniej, szczególnie w czasie kryzysu związanego z wojną w Ukrainie.

Karolina Przesmycka